Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od 1 września 2016r. do 15 września 2016r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na semestr wrzesień-grudzień rok szkolny 2016/2017.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stoczek.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 2. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza dziecko, potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez poszczególnych członków rodziny (z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, pracy dorywczej).
 4. Decyzję przyznającą rentę, emeryturę lub odcinek renty bądź emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 5. Wyrok zasądzający alimenty.
 6. Nakaz płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie potwierdzające ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymanych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej( zasiłek stały, zasiłek okresowy).
 8. Zaświadczenie lub decyzja o wypłaconym zasiłku rodzinnym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym.
 9. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania działalności,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym zawierające informację o wysokości:
  przychodu;
 • kosztów uzyskania przychodu;
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społecznej;
 • należnego podatku;
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.


Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku przy ul. Węgrowskiej 22,  w godz. pracy Ośrodka tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.


Kontakt pod numerem telefonu 025 691 91 60 z p. Eweliną Rybak.


Wnioski można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w formacie pdf.

 

Dokumenty powiązane:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

 

 

Data publikacji: 19 sierpnia 2016r.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Wprowadzenie: Administrator