Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

SUSZA 2018 – SZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (AKTUALIZACJA)

W związku z napływającymi zgłoszeniami oraz wnioskami mieszkańców z terenu Gminy Stoczek w sprawie strat jakie spowodowało niekorzystne zjawisko atmosferyczne jakim jest susza, Wójt Gminy Stoczek informuje, że zostanie powołana komisja ds. szacowania powstałych strat w uprawach i środkach trwałych.

 

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat najpóźniej  do dnia 9 lipca 2018r.

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Stoczek  pok.nr 13, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy).

 

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.


W przypadku suszy należy dołączyć wypis z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby, na której prowadzona jest uprawa.


We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć umowy dzierżawy).

 

Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

 

Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie.

 

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin/województw, w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego.

 

Dokumenty powiązane:

 

 


Uwaga!

W związku z aktualizacją Regulaminu Komisji powołanych
przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, Wójt Gminy Stoczek informuję, iż do wniosku
o szacowanie szkód nie należy dołączać wypisu
z rejestru gruntów.

 

Data publikacji: 26 czerwca 2018r.

Aktualizacja: 2 lipca 2018r.

Opracowanie: Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wprowadzenie: Administrator