Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Świetlica socjoterapeutyczna w Stoczku obchodzi pierwszą rocznicę istnienia

„Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” jest dwuletnim projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku. Świetlica powstała w 2017 roku dzięki pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowaniu w kwocie 328 446.9 zł, w październiku 2018 mija dokładnie rok od chwili rozpoczęcia pierwszych zajęć.

 

Projekt przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących Gminę Stoczek borykających się z różnymi problemami, utrudniającymi prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Stąd powstała inicjatywa ze strony władz gminy by przygotować dzieci i młodzież do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

 

Świetlica socjoterapeutyczna – nie tylko opieka po szkole

Podobnie jak w minionym roku szkolnym, od września świetlica jest otwarta codziennie w godzinach od 13.00 do 19.00. Po zajęciach szkolnych uczestnicy projektu mogą przyjść do świetlicy, gdzie wychowawca w zorganizowany sposób angażuje dzieci do różnego rodzaju aktywności, takich jak odrabianie lekcji, wspólna zabawa, czytanie książek, wykonywanie prac plastycznych czy zajęcia ruchowe i ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu. Pracę wychowawcy uzupełniają zajęcia z nauki języka angielskiego oraz zajęcia sportowe i taneczne. Uczestnikom projektu wsparcia udziela również logopeda, psycholog, pedagog i socjoterapeuta, tworząc wspólny program, którego celem jest wykształcenie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym. Wydłużony czas przebywania poza domem powoduje konieczność zapewnienia dodatkowego wyżywienia – wychowankowie świetlicy mogą codziennie liczyć na bezpłatny ciepły posiłek.


Najważniejsze wydarzenia minionego roku

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Nasi wychowankowie angażowani są do organizacji obchodów dni świątecznych oraz różnych świąt nietypowych. Dzieci występowały przed rodzicami z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, walentynek, Dnia Kobiet i Dnia Matki, prezentując przygotowany program artystyczny, na który składały się recytacje wierszy i fragmentów prozy, pokazy taneczne i popisy wokalne. Od maja bieżącego roku dzieci mogą korzystać z księgozbioru zgromadzonego w kąciku czytelniczym, obejmującym ponad 200 książek. W okresie wakacyjnym zmienione zostały godziny otwarcia placówki, w lipcu i sierpniu świetlica czynna była w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się 4 imprezy plenerowe, zorganizowane w formie zawodów sportowych i sportowo – tanecznych. Za udział w tych zawodach uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

Zajęcia profilaktyczne dla dorosłych

Uzupełnieniem wsparcia jakie uzyskali uczestnicy projektu były zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dorosłych osób z otoczenia dzieci. Zajęcia te odbywały się od kwietnia do lipca 2018 roku i będą kontynuowane w następnym roku. Zintegrowane treningi umiejętności rodzicielskich, partnerskich oraz społecznych i życia codziennego pozwoliły na oddziaływanie w kompleksowy sposób na całą rodzinę. Celem podjętych działań było kształtowanie umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców i opiekunów. Ważnym elementem zajęć profilaktycznych był szczególnie zaakcentowany problem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Miało to bezpośrednie oddziaływanie np. na pozytywną zmianę sposobu postrzegania uczestników projektu na zagadnienie realizacji zasady partnerstwa w związkach czy rolę obojga rodziców w procesie wychowywania dziecka.

 

Połowa projektu – nowe wyzwania

Zyskane podczas minionego roku doświadczenie pozwoliło na wypracowanie pewnych standardów. Udzielane wsparcie jest każdorazowo adekwatne do zapotrzebowania, przy jednoczesnych staraniach o możliwe szerokie spojrzenie na istniejący problem. Systematyczna praca nad ulepszaniem świadczonych usług zaowocowała w wielu przypadkach faktycznym polepszeniem sytuacji uczestników projektu, co stanowi bodziec do działania dla wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.