Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Świetlica socjoterapeutyczna w Stoczku rozkręciła się na dobre!

Świetlica socjoterapeutyczna powstała w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”. Na jego realizację Gmina Stoczek pozyskała z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w kwocie 328 446,90zł, natomiast całkowita wartość projektu to 358 384.5zł, z czego 10% (29 937,60zł) stanowi wkład własny gminy.

 

Nauka poprzez zabawę
Świetlica socjoterapeutyczna od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci, jak samych rodziców. Udział w organizowanych zajęciach, to dla dzieci przede wszystkim mile spędzony czas, natomiast rodzice docenili fakt, że ich pociechy mają zapewniony bezpłatny dostęp do logopedy, pedagoga, psychologa czy socjoterapeuty.
Zajęcia świetlicowe są prowadzone w myśl zasady uczę się bawiąc. Poprzez rozmaite gry i zabawy socjoterapeutyczne uczestnicy projektu poznają i utrwalają zasady dobrego zachowania oraz ogólne zasady funkcjonowania w grupie. Szczególny nacisk podczas zajęć dydaktycznych jest kładziony na propagowanie zasady równości między kobietami i mężczyznami, przy zachowaniu elementarnych zasad uprzejmości przedstawicieli obu płci wobec siebie.

 

Czego uczestnicy projektu uczą się na świetlicy?
Dzieci, które uczęszczają na zajęcia mogą liczyć na ciekawe zorganizowanie czasu wolnego, dzięki czemu poznają lepiej same siebie i swoich kolegów z grupy, jednak postępujący proces przystosowywania społecznego nie zawsze jest dla nich łatwy.  Utrwalanie takich zasad jak zasada grzeczności (dziękuję, przepraszam, proszę), zasady komunikacji z rówieśnikami oraz osobami starszymi, zasady współdziałania z innymi ludźmi  bywa dla części uczestników projektu dużym wyzwaniem. Nad tym problemem pracują przede wszystkim  wychowawczynie przy wsparciu ze strony specjalistów.
Ważnym elementem działań profilaktycznych jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczenia się oraz nauka języka angielskiego. Ta pierwsza jest realizowana podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kiedy to wychowawczynie pomagają w odrabianiu lekcji, kształtując jednocześnie nawyk systematycznego odrabiania pracy domowej. Pomoc polega również na kształtowaniu umiejętności szukania odpowiedzi u różnych źródeł, jakimi są biblioteka, prasa, czy Internet. Język angielski jest natomiast prowadzony w postaci zajęć uzupełniających i utrwalających wiedzę zdobytą podczas lekcji szkolnych.

 

Świetlica wspiera w radzeniu sobie z różnymi problemami
Działania profilaktyczne i wychowawcze podejmowane są w celu wsparcia przede wszystkim tych dzieci, które pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem. Możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych otwiera przed wieloma z nich drogę do poprawy jakości swojego życia oraz, w pośredni sposób, życia najbliższych. Usługi, jakie na przykład świadczy logopeda, czy psycholog są w środowisku wiejskim trudno dostępne, a świetlica socjoterapeutyczna stwarza optymalne warunki do bezpłatnego skorzystania z tej formy wsparcia.

 

Kompleksowe podejście dla pełnego wsparcia rodzin
Świetlica socjoterapeutyczna w Stoczku to pierwsza tego typu placówka na terenie naszej gminy, która zapewnia pomoc w opiece nad dzieckiem oraz dba o jego rozwój społeczny i edukację. O tym, że świetlica funkcjonuje sprawnie i w pełni realizuje swoje zadania świadczą pełne zadowolenia głosy rodziców, a to jak oceniają pracę świetlicy uczestnicy projektu, najlepiej przedstawiają szerokie uśmiechy prezentowane na zdjęciach.

Agata Kordus
koordynator projektu

 

 

Data publikacji: 6 grudnia 2017r.

Tekst: Agata Kordus, Koordynator projektu

Zdjęcia: Archiwum Urzędu

Wprowadzanie: Administrator