Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Udało się pozyskać dofinansowanie na zajęcia sportowe dla dzieci.

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminny Klub Sportowy „Błękitni” Stoczek w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. "Klub2017" został oceniony pozytywnie, i uzyskał dofinansowanie w kwocie  10.000,00 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 11.200,00 zł.

 

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej , realizowanej w formie zajęć sportowych pod opieką trenerów prowadzących na co dzień zajęcia wychowania fizycznego w szkołach lub klubach sportowych.

 

Ponadto celami  programu są :

1) upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury sportu polskiego- klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Od 1 lipca prowadzone są systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 2/3 razy w tygodniu dla dwóch grup wiekowych. W zajęciach udział bierze 40 zawodników piłki nożnej w wieku 7-13 lat z sekcji piłkarskiej działającej przy KGS „Błękitni” Stoczek, którzy pod czujnym okiem trenerów: Pana Sławomira Oniśk oraz Michała Rybaka rozwiją swoje umiejętności i pogłębią pasję do piłki.

 

Łącznie w okresie realizacji projektu zakłada się przeprowadzenie 50 spotkań po 3 godziny zegarowe dla wszystkich uczestników projektów. Ponadto w ramach projektu przewidziano zakup sprzętu sportowego, który posłuży do przeprowadzenia treningów oraz podniesie jakość pracy trenerskiej.

 

Młodzi zawodnicy trenują na Boisku Orlik w Grygrowie oraz kompleksie boisk sportowych w Stoczku, w okresie jesiennym trenować będą na hali sportowej w Stoczku. Sukcesy młodych sportowców oraz relacje z prowadzonych treningów śledzić można na oficjalnym profilu na facebook:  www.facebook.com/gminnaakademiapilkarskawstoczku.

Autor:S.T.