Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

W Gminie Stoczek wraz z wiosną ruszają inwestycje drogowe

Początek wiosny to czas nie tylko porządków domowych, ale również rozpoczęcie sezonu inwestycyjnego w samorządach. Co prawda w tym roku aura nie jest zbyt przyjazna i deszczowy początek wiosny zmusił władze gminy do zajęcia się w pierwszej kolejności naprawą dróg gruntowych, które są realizowane na bieżąco w uzgodnieniu z sołtysami. Nie przeszkodziło to jednak w rozpoczęciu zupełnie nowych inwestycji.


Największe zmiany widać na drodze Stoczek - Grabowiec, rozpoczęto już na niej prace przygotowawcze oraz budowę chodnika. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie Powiatu Węgrowskiego z gminami: Stoczek i Łochów w ramach zadania pn.  „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec”. Całkowity koszt przebudowy wyniesie prawie 6 mln zł, zadanie w 50% będzie dofinansowane z budżetu państwa, wkład własny w połowie pokryje Powiat Węgrowski, pozostałą część gminy Stoczek i Łochów.


W kwietniu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie robót w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 420727W Stoczek – Topór, gmina Stoczek”, który wygrało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z Ostrowi Mazowieckiej.

Całkowity koszt zadania  wyniesie 1 378 265,38zł,  prawie milion złotych stanowić będzie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec, do tego czasu wykonane zostaną:

  • roboty przygotowawcze w tym częściowe odtworzenie rowó;
  • warstwa z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm;
  • podbudowa jezdni z mieszanki związanej cementem – 20 cm;
  • nawierzchnia jezdni z asfaltu (warstwa wyrównawcza – 4 cm i warstwa ścieralna – 4 cm);
  • pobocza z kruszywa naturalnego – 10 cm;
  • zjazdy z kruszywa naturalnego – 15 cm;
  • znaki drogowe – 16 szt.;
  • uporządkowany zostanie teren budowy.

 

Data publikacji: 18 maja 2017r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta

Wprowadzanie: Administrator