Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

W Stoczku przy okazji rewitalizacji stawu wiejskiego powstanie plac zabaw wraz z siłownią plenerową - walne zebranie członków Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Gminy Stoczek

W piątek (31 marca) popołudniu  odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, którego głównym punktem było przyjęcia sprawozdania za rok 2016.
Przychody stowarzyszenia w 2016r. wyniosły  262 589,51zł, rok zamknął się stratą w wysokości -5 154,30 zł. Jak zaznaczył przewodniczący walnego zabrania - Marcin Ilczuk, ujemny wynik jest spowodowany nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z realizacją projektów, których w 2016r. było aż osiem:

 

  1. „Parki edukacji” Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności przyrodniczo-geograficznych, budowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz wzrost postawy akceptacji dla terenów chronionych, takich jak parki narodowe i obszary Natura 2000. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Węgrowskiego. Całkowity koszt projektu: 6.200,00 zł, kwota dofinansowania: 1.600,00 zł, wkład własny finansowy: 4.600,00 zł, wkład osobowy: 0,00 zł.
  2. „Mobilne Biuro Karier” Projekt miał na celu wspieranie młodzieży gimnazjalnej w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 9.000,00 zł, kwota dofinansowania: 6.500,00 zł, wkład własny finansowy: 200,00 zł, wkład osobowy: 2.300,00 zł.
  3. „Polubić Nauki Ścisłe” Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych oraz podstawowych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 11.000,00 zł, kwota dofinansowania: 8.500,00 zł, wkład własny finansowy: 1.000,00 zł, wkład osobowy: 1.500,00 zł.
  4. „Ognisko Rodzinne” Projekt z zakresu niwelowania skutków ubóstwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 57.175,00 zł, kwota dofinansowania: 45.365,00 zł, wkład osobowy: 11.810,00 zł.
  5. „Naturalnie odpowiedzialni – młodzi ludzie widzą swoje miejsce na ziemi” Projekt obejmował działania z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 22.883,00 zł, kwota dofinansowania: 18.243,00 zł, wkład własny finansowy: 400,00 zł, wkład osobowy: 4.240,00 zł.
  6. „Proekologiczna postawa w kontakcie z różnorodnością przyrody” Podstawowym celem zadania było poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 23.690,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 18.330,00 zł, wkład własny finansowy: 400,00 zł, wkład osobowy: 4.960,00 zł.
  7. „Bezpieczna Gmina Stoczek” Głównym celem projektu było szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu: 13.100,00 zł, kwota dofinansowania: 10.000,00 zł, wkład własny finansowy: 1.000,00 zł, wkład osobowy: 2.100,00 zł.
  8. Projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pn. „Wolna myśl – wolne słowo” realizowany był w okresie od 30.09.2016 r. do 09.10.2016 r. Głównym celem projektu było międzykulturowe uczenie się i dialog uczestników z różnych krajów, mające na celu promocję wzajemnego zrozumienia i tolerancji, przezwyciężenie stereotypów poprzez kontakt z młodzieżą z innego kraju, ewaluację oraz dyskusje, rozwój kreatywności i zaangażowania młodzieży, zwłaszcza w wymiarze społecznym, obywatelskim, kulturowymi środowiskowym. Projekt współfinansowany ze  środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowity koszt projektu: 141.900,77 zł, koszt dofinansowania: 141.900,77 zł, wkład własny finansowy: 0,00 zł, wkład osobowy: 0,00 zł.

W związku z tak licznymi działaniami prowadzonymi przez stowarzyszenie sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, udzielono również absolutorium dla zarządu. Podczas obrad zarząd przedstawił pokrótce projekty, o które aplikował na rok 2017. W sumie złożono już 9 wniosków, część z nich nie została jeszcze oceniona, ale kluczowy projekt został skierowany do dofinansowania. Mowa oczywiście o projekcie pn „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi”, w ramach którego  utworzone zostanie miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Stoczku. Całkowity koszt projektu wynosi 150 000zł i w całości zostanie sfinansowany przez LGD „Bądźmy Razem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działania projektowe są ściśle powiązane z projektem, który realizować będzie OSP Stoczek, w ramach tego zadania procesom rewitalizacyjnym poddany zostanie staw wiejski w Stoczku, na którym powstanie pomost, zaplanowano również wykonanie ścieżek, drogi dojazdowej, miejsc parkingowych oraz oświetlenia terenu wokół stawu.


Podczas walnego zebrania dyskutowano również na temat funkcjonowania Niepublicznego Liceum w Stoczku, dla którego stowarzyszenie jest organem prowadzącym. Jak zaznaczył dyrektor NLO- Tadeusz Danaj szkoła ma się dobrze, a utworzona z początkiem bieżącego roku klasa mundurowa była strzałem w dziesiątkę. Pierwszoklasiści regularnie odwiedzają obiekty związane z wojskowością, na przykład w marcu uczestniczyli w spotkaniu z Maciejem Tylskim - członkiem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Na zakończenie spotkania Sylwia Tryc - Zastępca Wójta Gminy Stoczek pogratulowała pani Prezes - Edycie Ratyńskiej oraz pozostałym członkom zarządu, dla których rok 2016 był pierwszym rokiem pełnienia funkcji zaangażowania, dobrej organizacji pracy i otwartości na kolejne wyzwania. Podkreśliła również, że stowarzyszenie zakończyło kolejny rok sukcesem dzięki umiejętności współpracy wielu osób i instytucji. Każdy przecież z realizowanych projektów miał swojego koordynatora i wolontariuszy, których wkład osobowy w projekty został oszacowany na 25 tys zł.

 

Data publikacji: 5 kwietnia 2017r.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Wprowadzanie: Administrator