Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Wójt chciał budować bloki, opozycja wolała zablokować budowę biogazowni.

O tym, że Wójt Gminy podpisał list intencyjny ze spółdzielnią mieszkaniową Podlasianka, informowaliśmy Państwa już jakiś czas temu tutaj. Jednak to co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Gminy pokazuje, że plany budowy komunalnych domów wielorodzinnych nie wszystkim się podobają. Wójt przedłożył pod głosowanie Rady Gminy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu targowiska w Stoczku, na którym miałyby powstać bloki. Wójt podkreślił również, że powstanie mieszkań nie będzie przeszkodą dla dalszego funkcjonowania targowiska, na dowód czego przedstawił radnym koncepcję zagospodarowania tego terenu.

 

Dyskutując nad projektem uchwały najpierw Radny Kłos zastanawiał się czy, aby gmina nie powinna tych mieszkań wybudować sama, bo przecież będzie mieć potem wpływy z czynszów lokatorskich. Pomysł upadł, kiedy tylko wójt przedstawił koszt budowy bloków. Nie widząc innych argumentów dla odrzucenia uchwały opozycja postanowiła w ogóle odstąpić od tematu i skupić się na mającej powstać w Stoczku biogazowni. Wnieśli poprawkę, której niezgodność z przepisami prawa od razu stwierdził Radca Prawny. Przewodniczący Rady nie chciał jednak słuchać Radcy i stwierdził tylko lakonicznie, że to rada podejmuje decyzje i zarządził głosowanie. Tym sposobem opozycja podjęła uchwałę o sporządzeniu planu zagospodarowania dla działek na których miałaby zostać zlokalizowana biogazownia.

 

Czy dzięki podjętej przez opozycję uchwale uda się zablokować powstanie biogazowni?

 

Trudno stwierdzić, prawdopodobnie uchwała ze względu na wspomniane wcześniej wady prawne zostanie unieważniona przez Wojewodę i temat wróci na kolejnej sesji Rady Gminy, o czym będziemy Państwa informować. Gdyby rzeczywiście sporządzić plan dla działek na których ma powstać biogazownia Radni narażą gminę na wypłatę znacznego odszkodowania dla inwestora, który poniósł koszty wykonania dokumentacji dla inwestycji. Nie powstaną również nowe miejsca pracy i rynek zbytu dla rolników, którzy chętnie sprzedaliby do biogazowni kukurydzę i inne produkty rolne.

 

Czy powstaną bloki komunalne w Stoczku?

 

Powstawanie nowych miejsc pracy i stworzenie bazy mieszkaniowej to szansa na rozwój gminy, dlatego plany budowy mieszkań to nie chwilowe widzi mi się Wójta, ale długofalowa strategia. Czy Wójtowi wystarczy determinacji aby przekonać do swoich pomysłów opozycję nie wiadomo, wiadomo jedynie, że działania opozycji nie budują wokół gminy przyjaznego klimatu, który przyciągałby inwestorów.

 

Mówiąc o atmosferze, należy zaznaczyć, że w sesji aktywnie uczestniczyli przedstawicie „Stowarzyszenia Żyj Zdrowo i w Zgodzie z Naturą”, którzy już podczas sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami próbowali zaburzyć obrady kpinami, kiedy to Wójt wspomniał o organizacji obchodów Dnia Niepodległości. W swoich wypowiedziach straszyli dymem z biogazowni oraz nazwali budowanie bloków w Stoczku działaniem niemoralnym.

 

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta

Data publikacji: 30 listopada 2017r.

Wprowadzanie: Administrator