Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Wójt Gminy Stoczek otrzymał absolutorium

12 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stoczek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.


Absolutorium stanowi ustawowo określony sposób oceny wykonywania budżetu przez  Wójta, tym samym jest wyrazem rocznej oceny działalności organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą wójtowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w roku podlegającym kontroli prowadzone były do wysokości planów przy zachowaniu zasady celowości oraz przepisów prawa.

W 2016 roku dochody Gminy  Stoczek zostały zrealizowane w 98,02% planu i wynosiły 20 009 890,58 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 96,03% planu i wynosiły  19 465 976,02 zł. Tym samym rok zamknął się nadwyżką finansową w wysokości  543 914,56 zł.

W 2016 roku wydatki inwestycyjne wynosiły 1 160 943,65zł.

 

Główne zadania inwestycyjne:

  • „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec-Stoczek” - 451 180,00 zł;
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Stoczek-Grabowiec wraz z budową chodnika” - 34 999,99 zł;
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 420735W w m. Stare Lipki, gmina Stoczek-etap I-odcinek o dł. 557 mb” - 157 676,23 zł;
  • „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Młynarska”- 35 333,00 zł;
  • „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku- ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 867/12, 876/13, 909”- 154 719,23 zł;
  • „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- 3 744,00 zł;
  • „Adaptacja pomieszczeń strychu w budynku Gimnazjum w Stoczku na potrzeby archiwum Urzędu Gminy w Stoczku”- 125 395,66 zł.


Pozostałe zadania to między innymi opracowanie dokumentacji technicznej do projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stoczek” i „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”, dofinasowanie zakupu osobowego samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie,  budowa ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Toporze i w Stoczku, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych.

 

Data publikacji: 28 czerwca 2017r.

Opracowanie: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta Gminy

Zdjęcia: Archiwum Urzędu

Wprowadzanie: Administrator