Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Wybory samorządowe - 2018

OBWIESZCZENIA O OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH ORAZ LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku w wyborach do Rady Gminy Stoczek zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
 3. Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie w wyborach do Rady Powiatu Węgrowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POWOŁANIE TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH:
 1. Postaowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 2. Załączniki do Postaowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:
 1. Grażyna Krzyżanowska - Przewodniczący
 2. Marlena Grażyna Michnierowska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bartosz Cendrowski - Członek
 4. Jolanta Renata Dobosz - Członek
 5. Ewelina Gerej - Członek
 6. Krzysztof Grenda - Członek
 7. Małetka Małgorzata Janina - Czlonek
 8. Katarzyna Pułaska - Członek
 9. Anna Grażyna Puścian - Członek

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy Stoczek, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek.


Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej pełnione są w następujących dniach:
 • 13.09.2018r. (czwartek) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 14.09.2018r. (piątek) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 15.09.2018r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00;
 • 17.09.2018r. (poniedziałek) w godz. 14:00 - 24:00;
 • 18.09.2018r. (wtorek) w godz. 14:00 - 17:00;
 • 19.09.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 19:00;
 • 20.09.2018r (czwartek) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 21.09.2018r. (piątek) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 24.09.2018r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 17:00;
 • 25.09.2018r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:00;
 • 26.09.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 24:00;
 • 03.10.2018r. (środa) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 05.10.2018r. (piatek) w godz. 14:00 - 16:00;
 • 09.10.2018r. (wtorek) w godz. 15:00 - 17:00;
 • 11.10.2018r. (czwartek) w godz. 15:00 - 17:00.

NUMERY ORAZ GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONE SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek z dnia 17 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

WEZWANIE DO DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W TERMINIE DO DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R.
 1. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku z dnia 18 września 2018r.

DODATKOWE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, TERMINY LOSOWAŃ o KTÓRYCH MOWA W ART. 182 KODEKSU WYBORCZEGO .
 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018r.

 

przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoczek

 1. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoczek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 2. Informacja o składach osobowych oraz pełnionych funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych.
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w gminie Stoczek w dniu 4 listopada 2018r. rozpoczynają pracę o godz. 6:00 z wyłączeniem Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 6 (obwód odrębny), któa rozpoczyna pracę o godz. 13:00.

KANDYDACI NA WÓJTAKANDYDACI NA RADNYCH

 1. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoczek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stoczek bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

DYŻURY KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH i DELEGATURY KBW W SIEDLCACH

 1. Plan dyżurów

PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH ORGANÓW JST

 1. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stoczku z dnia 22 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.
 2. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Stoczek sporządzony dnia 4 listopada 2018r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Stoczku.
 3. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018r. uzupełniającego obwieszczenie z dnia 24 pażdziernika 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.