Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:

 • lubi aktywny tryb życia,
 • jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
 • lubi pracę zespołową,
 • angażuje się na 120% w to, co robi.


ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania - Tygiel Doliny Bugu” oraz Lokalną Grupą Działania „Nemunas” z Litwy międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”, złożony z trzech etapów:

 1. Pierwszy etap projektu odbędzie się w terminie 04 - 13 lipca 2018 r. na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w miejscowości Nowe Litewniki w gminie Sarnaki, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks – Perła Serpelic”, Serpelice 128, 08-221 Sarnaki.
 2. Drugi etap projektu odbędzie się w terminie 27 lipca - 05 sierpnia 2018 r. - realizacja projektu na Litwie na terenie LGD „Nemunas” w miejscowości Smalininkai, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w akademiku szkolnym w miejscowości Smalininkai.
 3. Trzeci etap projektu odbędzie się w 2019 r. w terminie 17 - 26 lipca 2019 r. na terenie LGD „Bądźmy Razem” w miejscowości Miedzna; młodzież zostanie zakwaterowana w internacie ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 10.

Każdy z etapów poprzedzi obowiązkowe spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu.


Podczas każdego etapu projektu uczestnicy będą realizować zajęcia w formie warsztatów, gier i zabaw, dzięki którym poznają metodę Organizowania Społeczności Lokalnej (nowatorską metodę pracy środowiskowej), którą będą mogli wykorzystać w swoim środowisku zamieszkania do aktywizacji mieszkańców.


W  ramach pierwszego etapu projektu na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” powstaną meble z europalet oraz nasadzenia roślin w formie czterech ogrodów (wiosna, lato, jesień, zima). Miejscem realizacji projektu będą Nowe Litewniki w Gminie Sarnaki przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu współpracy po stronie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

 • organizacja warsztatów „Coś z niczego - recyklingowa pracownia” - 12 h;
 • organizacja warsztatów „Naturomania - Festiwal ogrodowych inspiracji” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Szkoła Lokalnego Lidera” – 28 h;
 • organizacja warsztatów „Lider Lokalny w Działaniu” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Poznajemy się lepiej” – 12 h.

 

W ramach drugiego etapu projektu na terenie LGD „NEMUNAS” na Litwie uczestnicy uporządkują przestrzeń publiczną: zbudują altanę, kominek oraz wykonają nasadzenia roślin. Miejscem realizacji projektu będzie miasteczko Smalininkai na Litwie.


W ramach trzeciego etapu projektu w 2019 r. na terenie Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” powstanie plac rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zostanie zrealizowany przy Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Miedzna.


Na uczestników dodatkowo czekają różne ciekawe zajęcia sportowe i kulturalne (zawody sportowe, gry, programy kulturalne, zwyczaje itd.). Ponadto będą organizowane wycieczki, spływy kajakowe, gra w paintball, wyjazdy na basen i do kina, dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne.


W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD „Bądźmy Razem” w wieku od 16 do 23 roku życia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu po jego zakończeniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15:00.


W pierwszym etapie projektu może wziąć udział 10 osób z terenu LGD „Bądźmy Razem”. Wskazane jest, aby wybrane osoby uczestniczyły we wszystkich trzech etapach projektu (tj. by wybrane 10 osób uczestniczyło w każdym z trzech etapów projektu).

 

Wybór uczestników w ramach pierwszego etapu projektu dokonany będzie na podstawie poniższych zasad rekrutacji:

 1. Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikuje się po jednej osobie z najwyższą liczbą punktów z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.
 2. W przypadku braku zainteresowania udziałem w projekcie osób z danej gminy, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z gmin, z których  zgłosiła się większa liczba osób.
 3. Osoby muszą działać aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – konieczne jest opisanie działań w karcie zgłoszeniowej bądź przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistniały fakt:
  • brak udziału w inicjatywach społecznych – 0 pkt,
  • udział w 1 inicjatywie społecznej – 5 pkt,
  • udział w 2 do 4 inicjatyw – 10 pkt,
  • udział w 5 i więcej inicjatywach – 15 pkt.
 4. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów.
 5. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).

Wybór uczestników w ramach dalszych etapów projektu (tj. w ramach drugiego i trzeciego etapu projektu):  w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które wzięły udział w poprzednim etapie danego projektu (tj. w pierwszym bądź drugim etapie).

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika TYGIEL
 2. Pisemna zgoda rodziców TYGIEL (osoba niepełnoletnia)
 3. Karta kwalifikacyjna uczestnika LITWA
 4. Pisemna zgoda rodziców LITWA (osoba niepełnoletnia)

 

Źródło: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

Data publikacji: 6 marca 2018r.

Wprowadzanie: Administrator