Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zakończenie projektu „Żulin – Przystanek Kultura”

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie zakończyło realizację projektu pn. „Żulin – Przystanek Kultura”. Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, jego celem było rozwijanie zainteresowań z kręgu kultury i sztuki.

Projekt odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców.
Potrzeba kontaktu z różnymi formami sztuki jest nieodłącznym elementem osobowości ludzi. Gmina Stoczek, która znajduje się w oddali od wielkich centrów kultury nie posiada możliwości zapewnienia wszystkim mieszkańcom powszechnego do niej dostępu. Tak powstała inicjatywa Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie, które wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego nr 16. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Pozytywne rozpatrzenie oferty przygotowanej przez Stowarzyszenie oraz uzyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie otworzyło drogę do realizacji projektu pn. „Żulin – Przystanek Kultura”.

Jak przebiegała realizacja projektu?
Zapewnienie najmłodszym mieszkańcom gminy Stoczek możliwości poznawania    i realizowania potrzeb kulturalno-edukacyjnych było podstawowym założeniem projektu. Przeprowadzona została rekrutacja wśród uczniów zamieszkujących gminę Stoczek, do projektu przystąpiło 30 dzieci, które w podziale na 3 grupy wzięły udział w warsztatach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Zajęcia odbywały się po lekcjach w pomieszczeniach szkolnych Zespołu Oświatowego w Stoczku. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło beneficjentom pogłębić swoje zainteresowania i lepiej poznać istotę wybranych przez siebie form sztuki. Ważnym elementem kulturalnej edukacji był wyjazd do Warszawy na dziecięco-młodzieżowy spektakl wystawiony na scenie „Och-Teatru” pt. „Dwa miliony kroków”  oraz do Muzeum Narodowego. Realizacja całego przedsięwzięcia przebiegła więc w kilku etapach; udział w warsztatach i w wycieczce pomogły uczestnikom przygotować się do spektaklu – podsumowania projektu.

Promocja talentów na przedstawieniu teatralnym.
Przedstawienie pt. „Dwie Dorotki”  odbyło się 19 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Stoczku. Widzami byli oczywiście wszyscy uczniowie klas I – VII oraz przedszkolaki, nie zabrakło rodziców, nauczycieli oraz władz Stowarzyszenia. Przygotowanie i zrealizowanie spektaklu było głównym zadaniem grupy teatralnej, jednak czynny w tym udział mieli wszyscy uczestnicy projektu. Dzieci podczas warsztatów plastycznych przygotowały część kostiumów i  elementów scenografii, natomiast grupa wokalna zadbała o muzyczną oprawę. Wspólny występ uczestników projektu był wyjątkowym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności, przedstawienie podobało się ogromnie zarówno młodszym jak starszym widzom i pokazało jakich umiejętności nabyli uczestnicy projektu zarówno podczas warsztatów jak dzięki wrażeniom wyniesionym z wycieczki do warszawy.  Entuzjastyczna reakcja uwieczniona na fotorelacji  stanowi dowód na to jak ważne jest angażowanie się podmiotów takich jak stowarzyszenia w realizację podobnych zadań. Dzięki takim działaniom najmłodsi mieszkańcy gminy mogą liczyć na dodatkowe zajęcia w obszarach, które ich najbardziej interesują.

 

 

Data publikacji: 2 stycznia 2019r.

Źródło: Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie

Wprowadzanie: Administrator