Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zamierzenia inwestycyjne i ich realizacja.

04 lutego 2019 roku w obradach IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy znalazł się punkt dotyczący zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy Stoczek na najbliższe lata i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Dlatego też wśród zaproszonych na sesję gości przybyli: Wicemarszałek Senatu RP Pani Maria Koc, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Pani Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak, Wicestarosta Pan Marek Renik oraz Pan Paweł Stelmach i Pani Małgorzata Zyśk - radni powiatowi.

 

Pan Wójt Gminy Zbigniew Kłusek podziękował  gościom za przyjęcie zaproszenia, a następnie przedstawił plany inwestycyjne i zamierzenia remontowe na najbliższy czas. Główny temat to drogi : Stoczek– Kołodziąż. Stoczek – Wrotnów i droga Stoczek – Mrozowa Wola. Są to drogi powiatowe  w bardzo złym stanie technicznym i w tej  sprawie bardzo  nam zależy na  dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Węgrowskiego.

 

Inne zamierzenia to: remonty dróg gminnych, przeniesienie przedszkola z podpiwniczenia  do innych pomieszczeń  oraz stworzenie  grupy żłobkowej.

 

Należałoby również wrócić do koncepcji budowy zalewu we współpracy z Wodami Polskimi, wykorzystując bardzo dobre walory przyrodnicze i klimatyczne terenu. Bardzo pilnym tematem „na już” jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i OSP.

 

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił, że bardzo liczy na  współpracę i pomoc. Pani Senator gratulując wyboru Panu Wójtowi i radnym zapewniła, że na jej pomoc gmina Stoczek zawsze będzie mogła liczyć. Wskazała gdzie można szukać środków finansowych na wsparcie  inwestycji  i zadań. Zadeklarowała, że jest do dyspozycji i w miarę swoich możliwości zawsze będzie służyć pomocą.

 

W podobnym tonie było wystąpienie Pani Starosty Ewy Besztak, a Pan Wicestarosta Marek Renik stwierdził, że widzi wszystkie potrzeby drogowe  gminy Stoczek, a priorytetem jest droga Stoczek -  Kołodziąż, na którą jest przygotowywana dokumentacja  i będzie wniosek o pozyskanie funduszy zewnętrznych.  Remont pozostałych dróg  Zarząd Powiatu na bieżąco będzie konsultował z władzami gminy.

 

Należy uznać, że spotkanie było bardzo owocne i potrzebne. Czekamy na efekty.

 

 

Data publikacji: 8 lutego 2019 r.

Wprowadzanie: Administrator