Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Stoczek.

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Stoczek od dnia 15 października 2018r do dnia 15 grudnia 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Stoczek, Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W przypadku naniesienia zmian na działkach będących Pana/Pani własnością informuję, że w  terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018r.


Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Węgrowie.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu: (+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 15:30.

 

 


 

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Stoczek w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) pracownik Taxus UL sp. z o.o.  Pan Przemysław Szperna  będzie pełnił dyżur w sali OSP przy Urzędzie Gminy w Stoczku w godzinach 8.00-13.00 oraz udzielał wszelkich wyjaśnień  dotyczących projektów Uproszczonych Planów.

 

Dodatkowo informuję, iż zastrzeżenia i wnioski do ww. projektów planów będzie można składać w Urzędzie Gminy Stoczek do dnia 15 listopada 2018 roku.

 

Data publikacji: 5 października 2018r.

Aktualizacja: 10 października 2018r.

Opracowanie: Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wprowadzenie: Administrator