Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zespół Oświatowy w Stoczku

 

Zespół Oświatowy, w skład którego wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku
 • Gminne Przedszkole w Stoczku

utworzono z dniem 1 września 1999 r. na podstawie uchwały nr VII/57/99 Rady Gminy w Stoczku z dnia 26 kwietnia 1999 r.

Budynek szkoły

Siedziba:

07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 34Kontakt:

 

tel. 25 691-91-68
fax. 25 691-91-68

e-mail: sp.stoczek1@wp.pl

strona internetowa: http://zostoczek.szkolnastrona.pl/

 

 

Dane Identyfikacyjne Zespołu Oświatowego w Stoczku:

 

NIP: 8241803319
REGON: 140244676

 

 

Dane Identyfikacyjne Szkoły Podstawowej w Stoczku:

 

NIP: 824-16-02-638
REGON: 000720131

 

Patron szkoły podstawowej:
Edward Szymański – (ur. 9 września 1907 r., zm. 15 grudnia 1943 r.) – poeta, dziennikarz, satyryk. Przez kilka lat mieszkał w Stoczku. Aresztowany przez gestapo i przetrzymywany w więzieniu na Pawiaku. Zginął 1943 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Dane Identyfikacyjne Gminnego Przedszkola w Stoczku:

 

REGON: 710006906

 

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Stoczku:

 

mgr Dorota Kłusek

 

Obwód szkoły, oddziały, uczniowie:

 

Na podstawie uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy w Stoczku z dnia 11 kwietnia 2011 r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku należą następujące miejscowości: Brzózka, Drgicz, Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia, Grabowiec, Kałęczyn, Kazimierzów, Kozołupy, Księżyzna, Marianów, Miednik, Mrozowa Wola, Nowe Lipki,  Polkowo, Stare Lipki, Stoczek, Wieliczna, Zgrzebichy.

 

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła podstawowa liczy 10 oddziałów, w tym:

 • Oddział Ia
 • Oddział Ib
 • Oddział IIa
 • Oddział IIb
 • Oddział III
 • Oddział IV
 • Oddział Va
 • Oddział Vb
 • Oddział VIa
 • Oddział VIb


w których obowiązek szkolny realizuje 193 uczniów. Dodatkowo  1 osobę objęto zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.Nauczyciele szkoły podstawowej:

W szkole podstawowej pracuje 19 nauczycieli, w tym 2 uzupełniających etat innej szkoły.

Kadra pedagogiczna szkoły podstawowej:

 1. Dorota Kłusek – dyrektor szkoły, nauczyciel  wychowania fizycznego
 2. Emilia Bala-Dębkowska – nauczyciel  języka polskiego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego
 3. Katarzyna Białousz – nauczyciel  przyrody, zajęć technicznych, plastyki, wychowawca oddziału VIa
 4. Anna Dąbkowska – kierownik świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy szkolnej
 5. Jolanta Dołowa – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wychowawca oddziału IIa
 6. Jolanta Fabjańczuk – nauczyciel  matematyki, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  z matematyki, zajęć komputerowych, wychowawca oddziału Va
 7. Hanna Gąsior – nauczyciel biblioteki szkolnej, matematyki, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  z matematyki, wychowawca oddziału IV
 8. Barbara Gojska – nauczyciel  języka angielskiego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  z języka angielskiego, wychowawca oddziału Vb
 9. Katarzyna Gręda – nauczyciel  języka angielskiego
 10. Elżbieta Jusińska – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wychowawca oddziału III
 11. Mirosław Kesling – nauczyciel  zajęć  komputerowych,  historii i społeczeństwa, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wychowawca oddziału VIb
 12. Monika Kowalczyk – nauczyciel  języka polskiego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
 13. Beata Końsko – nauczyciel plastyki, muzyki
 14. Agnieszka Makosiej – wychowawca świetlicy szkolnej
 15. Agnieszka Rogala – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć logopedycznych, wychowawca oddziału Ib
 16. Roman Rusiniak – nauczyciel wychowania fizycznego
 17. Elżbieta Rydzewska – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć logopedycznych, wychowawca oddziału IIb
 18. Elżbieta Szymanik – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wychowawca oddziału Ia
 19. Wioleta Świeżak – nauczyciel  religii

 

Obwód przedszkola, oddziały, dzieci:

Na podstawie uchwały nr VII/57/99 Rady Gminy w Stoczku z dnia 26 kwietnia 1999 r. obwód Gminnego Przedszkola w Stoczku obejmuje granice administracyjne gminy.

W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole liczy  3 oddziały, w tym:
•    Oddział dzieci 3, 4–letnich
•    Oddział dzieci 5, 6– letnich (0a)
•    Oddział dzieci 5– letnich (0b)

do których uczęszcza 64 dzieci.

Nauczyciele przedszkola:

W przedszkolu pracuje 6 nauczycieli, w tym  1 uzupełniający etat innej szkoły.

Kadra pedagogiczna przedszkola:

 1. Grażyna Majewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału dzieci 5  – letnich (0b)
 2. Katarzyna Gręda – nauczyciel języka angielskiego
 3. Magdalena Rusiniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału dzieci 3, 4 – letnich
 4. Roman Rusiniak – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 5. Wioleta Świeżak  – nauczyciel  religii
 6. Jolanta Ziółkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału dzieci 5,6 – letnich (0a)

 

Popiersie patrona i korytarz

Gabinet dyrektora i pokój nauczycielski

Biblioteka i ICM

Świetlica i pomieszczenia przedszkolne

Sale lekcyjne

Sale lekcyjne

Sala gimnastyczna i boisko z trawy syntetycznej

Historia szkoły:

Szkoła Podstawowa w Stoczku powstała w 1920 roku. Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych. W roku szkolnym 1926/1927 ówczesny kierownik szkoły – pan Antoni Nowacki rozpoczął budowę budynku szkolnego. Prace zakończono w 1928 roku. Postawiony budynek, jak na owe czasy, był dość duży – uczyło się w nim na dwie zmiany 720 dzieci, pracowało 10 nauczycieli. Był dobrze wyposażony w sprzęt i pomoce naukowe. Niestety, okres świetności szkoły trwał bardzo krótko. Budynek uległ poważnym uszkodzeniom w czasie działań frontowych w 1939 roku, a 9 sierpnia 1944 roku został doszczętnie spalony przez hitlerowców.

W roku szkolnym 1944/1945, pracę szkolną zorganizowano w budynku prywatnym pana Antoniego Ojdany. Do pracy stanęła wówczas zaledwie garstka nauczycieli. Edukacja przebiegała w niezwykle trudnych warunkach: „ stołeczki od dojenia krów służyły dzieciom za pulpity do pisania, a podłoga stanowiła obszerną i wygodną ławę siedzeniową”.

1 grudnia 1946 roku kierownikiem szkoły został pan Seweryn Kościukiewicz. 3 września 1947 roku dzieci rozpoczęły naukę w wyremontowanej organistówce – zastępczym budynku siedmioklasowej szkoły. Dopiero 18 października 1960 roku, po trwającej prawie trzy lata budowie, przekazano do użytku nowy gmach szkolny: „pierwszy dzień pracy w nowym budynku to dzień 2 listopada 1960 roku. Czystość, świeżość, miłe otoczenie i ciepło dały dzieciom wiele miłych przeżyć. Już w tym dniu wszystkie klasy i korytarze udekorowane zostały kwiatami doniczkowymi, a po kilku tygodniach zjawiły się na oknach dwa akwaria z rybami”. Nauka w tym budynku trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.

17 czerwca 1962 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Edwarda Szymańskiego – poety, którego życie przez kilka lat było związane ze Stoczkiem. W uroczystości wzięła udział matka, żona, siostra oraz dwoje dzieci poety.

1 września 1968 roku kierownik szkoły, pan Seweryn Kościukiewicz, odszedł na emeryturę, a na stanowisku tym zastąpił go pan Antoni Krupa.


W 1973 roku, w związku z reformą oświaty, szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną. Uczyło się w niej wtedy 375 dzieci, z czego 51 stanowili uczniowie dojeżdżający. W maju 1974 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 21 lutego 1976 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby – popiersia patrona szkoły, wykonanej przez białostockiego artystę Stanisława Wakulińskiego.

1 września 1985 roku ówczesny dyrektor szkoły – pan Antoni Krupa odszedł na emeryturę, a zastąpiła go pani Waldemara Wąsowska.

W wyniku reformy szkolnictwa, w roku 1999/2000 ośmioklasowa szkoła podstawowa została przekształcona w szkołę sześcioklasową.

1 września 1999 roku, w związku z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych do budynku szkoły, Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego weszła w skład Zespołu Oświatowego, który stworzyła z Gminnym Przedszkolem.

Od roku 2006, po przejściu na emeryturę pani Waldemary Wąsowskiej, funkcję dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoczku pełni pani Dorota Kłusek.

Obecnie w szkole znajduje się 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, świetlica i stołówka szkolna, biblioteka połączona z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła posiada 2 dobrze wyposażone pracownie komputerowe, a także boisko ze sztuczną murawą.

Od początku istnienia budynek szkolny był wielokrotnie remontowany i modernizowany. W ostatnich latach jego wnętrze przeszło wręcz swoistą metamorfozę, dzięki czemu jest jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla całej szkolnej społeczności, jak również dla wszystkich odwiedzających go osób.

 

Dokumenty do pobrania:

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2011 - 2012, SEMESTR I

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej
 3. Tygodniowy plan zajęć dodatkowych

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2012 - 2013,

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2013 - 2014,

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej

Plany zajęć obowiązujące od 03.02.2014r.:

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej

 

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2014 - 2015,

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej

 

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2014 - 2015, SEMESTR II

 1. Tygodniowy plan zajęć dla przedszkola
 2. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej
 3. Tygodniowy plan zajęć dla szkoły podstawowej - obowiązuje od 25.05.2015 r.