Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

„Gminny Program Usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

Gmina Stoczek czynnie bierze udział w realizacji jednego z ważniejszych celów, a co za tym idzie priorytetów dokumentów strategicznych administracji wszystkich szczebli terytorialnych, którym jest  likwidacja wyrobów niebezpiecznych w tym zawierających azbest. Dokumentem który określa zasady realizacji tego celu jest „Gminny Program Usuwania wyrobów zawierających azbest”. Działanie podejmowane przez Gminę stoczek w ramach programu cechuje Wysoka skuteczność, którą  kształtuje konsekwencja w działaniu i cykliczność akcji promocyjno-informacyjnych.

 


Od 2009 roku władze samorządowe skutecznie pozyskują środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ważny jest fakt, iż pozyskane środki to 100% kosztów inwestycyjnych, co nie obciąża w żaden sposób budżetu Gminy i pozwala na realizowanie innych zadań mających na celu podnoszenie dobrobytu społeczności lokalnej.  Działania podejmowane w ramach realizacji zapisów „Gminnego  Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest”  skoncentrowane są na trzech obszarach:


•    demontaż płyt azbestowych,
•    przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,
•    unieszkodliwienie azbestu.Bilans dotychczasowych działań:

 

Rok Ujęcie ilościowe Ujęcie finansowe
2009
47,45 MG 59 989,44 zł
2010 50,26MG 35 385,00 zł
2011 56,60 Mg 49 412,50 zł
2012 59,49 Mg 58 684,50 zł
2013 78,49 Mg 45 515,52 zł
Razem 292,78Mg 248 986,96 zł

 

Ponadto w  ramach w/w dokumentu na terenie Gminy Stoczek realizowane są takie zadania jak:
•    inwentaryzacja i utworzenie bazy danych w oparciu o rejestr wniosków,
•    szkolenia i akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,
•    pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programu,
•    monitoring realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.


W 2013r. dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wartość wynosiła  45 515,52  zł udało  się zutylizować 5 268m2 azbestu zdemontowanego w 34 gospodarstwach z terenu Gminy Stoczek.


Azbest, popularnie zwany eternitem na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na budynkach mieszkalnych , jak i gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.

Szkodliwość azbestu


Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych.

Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:
•    pylica azbestowa (azbestoza)
•    łagodne zmiany opłucnowe
•    rak płuca
•    rak oskrzela
•    międzybłoniak opłucnej
•    przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.


Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do dnia 31 grudnia 2032 r, do tego czasu wszystkie materiały zawierające azbest muszą zostać zutylizowane.

 

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty, Hubert Boguta - Kierownik Referatu Integracji Europejskiej - Pozyskiwania Środków Na Rozwój i Promocję Gminy

Zdjęcia: Archiwum UG

Data publikacji: 10 styczeń 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator