Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

25 rocznica odrodzenia samorządu w Stoczku


Rok 2015 jest rokiem wyjątkowym, obchodzimy go jako Rok Wolności, został on również ogłoszony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego rokiem odrodzonej polskiej samorządności. 25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. W konsekwencji czego  27 maja odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe.

 

Uroczystości upamiętniające 25 -lecie samorządności w Gmine Stoczek odbyły się  14 czerwca.  Swoją obecnością gminne obchody uświetnili m.in. Marek Borkowski -Poseł na Sejm RP, Elżbieta Lanc -Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Fedorczyk- Starosta Powiatu Węgrowskiego i Waldemar Cyran -Wójt Gminy Sadowne. Wśród gości byli również przedstawiciele Policji oraz Państwo wej Straży Pożarnej,  radni i sołtysi wszystkich kadencji, kierownicy poszczególnych referatów urzędu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy Stoczek.

 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą w intencji samorządowców odprawił ks. Mariusz Laskowski. Prosto z Kościoła, w asyście pocztów sztandarowych ze szkół i OSP  wszyscy udali się do Sali OSP przy Urzędzie Gminy, gdzie zaraz po odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt przywitał wszystkich zebranych. Następnie rozpoczęto obrady Rady Gminy Stoczek, sesja w całości była poświęcona obchodom samorządności. Jednym z jej punktów był referat wójta gminy, połączony z prezentacją multimedialną przedstawiającą zmiany jakie zaszły w gminie Stoczek przez ostatnie 25 lat. Głos zabrali również: Poseł na Sejm -Marek Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego -Elżbieta Lanc oraz Starosta Węgrowski. Padły słowa uznania, gratulacje i podziękowania, we wszystkich przemówieniach wielokrotnie podkreślano wyjątkowość Gminy Stoczek, jej tempo rozwoju, klimat, który sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i osiedlaniu się mieszkańców, zaradność w pozyskiwaniu środków unijnych oraz niesłychaną dynamikę pozytywnych zmian. Podczas swojego wystąpienia Elżbieta Lanc w imieniu pana Adama Struzika -Marszałka Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła Mieczysławowi Wójcikowi okolicznościowy medal „PRO MASOVIA”. Odznaczenie zostało nadane za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego.

 

Doceniając wkład i zaangażowanie w rozwój polskiej samorządności oraz życia obywatelskiego Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gosp odarki Janusz Piechociński przesłał dla najbardziej wyróżniających się aktywnością osobom z terenu Gminy Stoczek dyplomy gratulacyjne pod którymi podpisali się również  Starosta Powiatu Węgrowskiego oraz Wójt Gminy Stoczek. Dyplomy w imieniu Ministra wręczyli Poseł Marek Borkowski, Elżbieta Lanc, Starosta. Również Wójt Gminy Stoczek wręczył specjalne podziękowania dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju gminy, wśród nich byli między innymi;  radni, sołtysi, działacze społeczni i prezesi OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu sesji wszyscy zgromadzeni udali się na plac przed urzędem gminy, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Znajduje się  na niej cytat jednego z twórców reformy samorządowej profesora Michała Kuleszy: „Praca nad samorządem i usprawnieniem jego funkcjonowania jest pracą nieustającą, przynoszącą efekty, dzięki rosnącej samoświadomości obywatelskiej mieszkańców” Odsłonięcia tablicy dokonali Marszałek Elżbieta Lanc, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, poseł Marek Borkowski oraz działacz społeczny Jan Wojciech Tyszka.

 

 

Podczas srebrnego jubileuszu Gminy nie mogło zabraknąć tortu, dlatego po zakończeniu oficjalnych uroczystości Wójt Gminy zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.

 

 

Data publikacji: 17 czerwca 2015r.

Opracowanie: Agata Kordus, Urząd Gminy w Stoczku

Wprowadzenie: Administrator