Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Stoczek

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.1.: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ
INTEGRACJI.
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuję, że w ramach projektu pn „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE STOCZEK” w dniach 22 i 23 września 2011r. odbył się wyjazd integracyjny uczestników projektu do Słupna, Płocka i Warszawy.

Wyjazd ten został zorganizowany ze względu na to, że grupa naszych uczestników biorących udział w projekcie jest niejednorodna, zróżnicowana pod względem środowiskowym, społecznym, a także różniącym się pod względem wykształcenia, doświadczenia życiowego i planów związanych z przyszłym życiem osobistym i zawodowym. Osoby biorące udział w projekcie, pomimo tego, iż mieszkają na terenie jednej Gminy niestety nie znają się. Dla poprawy relacji pomiędzy uczestnikami, lepszemu wzajemnemu poznaniu, wytworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania został zorganizowany wyjazd połączony z wizytą studyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Wybrano ten Ośrodek ze względu na jego funkcjonalność, organizację oraz nowatorskie sposoby pracy. Spotkanie rozpoczął koordynator w towarzystwie kilkuosobowej grupy przedstawicieli projektu systemowego pn „Aktywniej przez życie” realizowanego przez GOPS w Słupnie. Podczas swojego wystąpienia przybliżono cele i działania w/w projektu, a także metody pracy z beneficjentami.

W szczególności zwrócono uwagę na takie działania jak wolontariat oraz grupa samopomocowa zachęcając do włączenia takich form pracy w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Gminy Stoczek. Następnie została przedstawiona działalność Ośrodka w Stoczku, w postaci prezentacji multimedialnej. Po krótkim wstępie, w którym została przedstawiona struktura, zadania oraz pracownicy Ośrodka przyszła pora na projekty współfinansowane ze środków POKL, które były i są obecnie realizowane. A jest się, czym pochwalić, bo w ciągu tylko ostatnich 3 lat pozyskano 570.252,89 zł na różnego rodzaju działania na rzecz mieszkańców gminy Stoczek.

Najciekawsze z nich to: „PUNKT WSPARCIA NIE JESTEŚ SAM”, który działał przy GOPS, różnorodne kursy zawodowe i aktywizujące mieszkańców oraz świetlice dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie wizyty GOPS w Słupnie wyświetlił film nagrany przez grupę aktorów-amatorów, a tym samym uczestników i opiekunów Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Podczas wizyty zaprezentowane zostały nam także pracownie, w których uczestnicy ŚDS wykonują swoje dzieła. Były imponujące, piękne i bardzo precyzyjnie wykonane.

Kolejnymi atrakcjami wyjazdu był spacer po molo na Wiśle oraz zwiedzanie zabytkowego kompleksu Płocka m. in. Bazylika Płocka, Stare Miasto oraz pomnik upamiętniający wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II usytuowany na starym Wzgórzu Tumskim na wiślanej skarpie. Atrakcyjność Wzgórza Tumskiego podkreślał znakomicie zagospodarowany park na szczycie i rozpościerająca się w dole panorama lewego brzegu Wisły.

Kolejnym punktem wyjazdu było Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, podziwianie panoramy Warszawy z Tarasu Widokowego Pałacu Kultury i Nauki, oraz wystawa edukacyjna pt. „Człowiek- Ewolucja niezwykła”.

Ekspozycję stanowił bogaty materiał ilustracyjny prezentowany w różnych formach (trójwymiarowych animacji, eksponatów muzealnych, wielkoformatowych fotografii itp.) Ostatnim punktem wyjazdu była sztuka w teatrze KOMEDIA pt. „Dziewczyny z kalendarza”.

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy beneficjentami będącymi uczestnikami projektów systemowych dwóch podobnych obszarowo i liczebnie gmin, ale także pracownikami obu Ośrodków, co wpłynie na zaciśnięcie współpracy i być może zaowocuje w przyszłości wspólnym projektem.

Zgodnie z harmonogramem począwszy od 5 września 2011r. odbywają się kolejne zajęcia z doradcą zawodowym, na których omawiane były kwestie, tj.:

  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie życiorysu zawodowego,
  • bariery na drodze do zatrudnienia,

 

 

„Własna firma- Czy ja się do tego nadaję?”.

9 i 19 września 2011r. odbyło się już ostatnie spotkanie z psychologiem, którego tematem były inwestycje we własny rozwój, rola i sposoby organizacji czasu wolnego. Na zakończenie zajęć beneficjenci otrzymali „list z dobrymi radami do lepszego kontaktu z innymi ludźmi, dla lepszego własnego życia”, jak również wypełnili ankietę podsumowującą zajęcia.

W okresie od 17 do 21 października 2011r. 7 beneficjentów weźmie udział w szkoleniu Kelner- Barman- Kelner od win- Barista.

Równocześnie od 14 do 18 października 2011r. 1 beneficjent zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczęszczał będzie na kurs podstawowy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR).

 

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Opracowanie: Teresa Dzieciątko, Pracownik GOPS w Stoczku

Data publikacji: 26 października 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator