Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Dofinansowanie na modernizację kotłowni.

Gmina Stoczek w trosce o podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców (przeciwdziałając negatywnym skutkom tzw. smogu) rozważa możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu każdy z mieszkańców może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 000,00 zł (do 75% kosztów kwalifikowanych zadania).

Program przewiduje następujące możliwości modernizacji kotłowni:

 • wymiana istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego, olejowego) na kocioł opalany biomasą,
 • wymiana kotła węglowego na gazowy lub olejowy,
 • wymiana kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel lub ekogroszek),
 • zakup czujnika tlenku węgla.


Przykład (ceny należy uznać za czysto poglądowe):
Koszt zakupu kotła na pelet wraz z palnikiem, zasobnikiem, podajnikiem oraz sterowaniem i czujnikiem tlenku węgla – 9 tyś zł – koszt kwalifikowany. Koszt dokumentacji 500 zł - koszt niekwalifikowany (ponoszony przez mieszkańca), koszt montażu kotła i przeróbki instalacji centralnego ogrzewania – 1 tyś zł. Razem koszt inwestycji: 10,5 tyś zł, z czego max. dofinansowanie to 5 tyś zł a wkład własny mieszkańca to 5,5 tyś zł.

Koszty niekwalifikowane (na które nie można przeznaczyć dofinansowania-ponoszone przez mieszkańca):

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła;
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;
 • wkład kominowy;
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
 • koszt przyłącza do sieci;
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.


Dla mieszkańców Gminy Stoczek szczególnie atrakcyjna może być możliwość wymiany kotłów węglowych starego typu. Inwestycje muszą spełniać kryterium efektu ekologicznego – łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów w wysokości powyżej 25% w skali roku.

 

Po zebraniu niezbędnych dokumentów od chętnych mieszkańców Gmina składa wniosek o dofinansowanie i w przypadku otrzymania dofinansowania kupuje nowe kotły, które przekazuje w użytkowanie mieszkańcom. Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.

 

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie upływa 29.01.2018r. (wnioski złożone po tym terminie trafią na listę rezerwową, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać tutaj lub osobiście w Urzędzie Gminy Stoczek, pokój nr 5 tel: 25 691 90 02.

 

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny pod tym adresem: http://www.wfosigw.pl/content/oa-8-poprawa-jakości-powietrza-na-terenie-województwa-mazowieckiego-ograniczenie-emisji

 

Data publikacji: 03 stycznia 2018r.

Tekst: Hubert Boguta, Kierownik ref. ERP

Wprowadzanie: Administrator