Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Ekspresowa Sesja Rady Gminy

Ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Stoczku trwało niewiele ponad godzinę. Aktywność radnych ograniczyła się do jednego punktu obrad, a mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Pomimo wcześniejszej dyskusji i podjętych podczas komisji ustaleń, opozycyjni radni najpierw zgłosili wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego, a następnie bez żadnej analizy poddali pod głosowanie projekt uchwały utrzymujący stawki podatku na obecnym poziomie. Jedynym który zabrał głos w tej sprawie był wójt, który przekonywał, że aby zrealizować podpisane na przyszły rok porozumienia i umowy dotyczące inwestycji niezbędne jest zachowanie wypracowanego podczas komisji Rady Gminy kompromisu, który zakłada minimalne podniesienie podatków. Te kilkugroszowe podwyżki, w skali całej gminy pozwoliłyby na sfinansowanie części wkładu własnego do chociażby przebudowy drogi Stoczek- Topór (wkład własny: ponad 550tys zł) czy Grabowiec –Stoczek (wkład własny: 800tys zł). Wójt przekonywał, że poza inwestycjami czeka nas przeprowadzenie reformy oświaty, co będzie dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Argumenty nie przekonały radej z Grabowca czy radnego Borowego z Toporu, którzy nie zważając na to, że ich decyzje stawiają pod znakiem zapytania planowane w ich okręgach wyborczych inwestycje zagłosowali zgodnie z oczekiwaniami opozycji.

 

Radni opozycji nie przyjęli również proponowanych przez Prezesa ZGK stawek za wodę i ścieki, ale i tak zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wejdą one w życie od nowego roku.

 

Pozostałe punkty obrad nie były przedmiotem żadnej dyskusji, po prostu jako mniej ważne w mniemaniu opozycji zostały przyjęte jednogłośnie w przeciągu 5minut. Przyjęty został między innymi „Program współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” oraz „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek”. Dziwi jednak fakt, że w punktach: Sprawy różne oraz Wolne wnioski i oświadczenia, żaden z Radnych nie zabrał głosu. Czyżby opozycji zabrakło zainteresowania sprawami gminy, a może chęci do dialogu? Niewątpliwie refleksja nad trudnymi sprawami to domena wójta, natomiast aktywność opozycyjnych radnych ogranicza się tylko do krytyki.

 

Data publikacji: 29 listopada 2016r.

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzanie: Administrator