Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Gimnazjalisto, podejmij naukę w NLO w Stoczku

Niepubliczna szkoła – większe możliwości.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku powstało w 2003 roku decyzją Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Swoją działalność rozpoczęło od września roku szkolnego 2004/2005. Inicjatorem powstania ponadgimnazjalnej placówki oświatowej na terenie gminy Stoczek był Wójt Gminy– p. Mieczysław Wójcik,  oraz osoby działających wówczas w organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, które obecnie jest organem prowadzącym dla Szkoły.


Dlaczego niepubliczne
– dlatego że organem prowadzącym jest organizacja pozarządowa, a nie jednostka samorządu terytorialnego. Jaka stąd różnica dla ucznia – z edukacyjnego punktu widzenia żadna. Szkoła posiada pełne uprawnienia  szkoły publicznej, a nauka odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o oświacie i jej katów wykonawczych.  Nad realizacją zakresu programowego poszczególnych przedmiotów czuwa Kuratorium Oświaty. Nauka w Niepublicznym LO w Stoczku kończy się – tak jak w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych – egzaminem maturalnym, uprawniającym do podjęcia nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych.


Niemniej nauka w LO to nie tylko realizacja podstawy programowej podczas obowiązkowych zajęć. Inny sposób finansowania szkoły oraz działania organu prowadzącego  pozwalają nam na tworzenie uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań, poprzez organizację zajęć w kołach zainteresowań, możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w ramach różnego rodzaju programów edukacyjnych finansowanych ze środków instytucji grantodawczych. Środki pozyskiwane przez organ prowadzący pozwalają zapewnić uczniom interesujące wycieczki szkolne, zajęcia wspomagające proces nauczania treści objętych podstawą programową, oraz organizację zajęć poszerzających wiedze i umiejętności uczniów zarówno z zakresu przedmiotów szkolnych, jak i innych dziedzin nauki, kultury, rozrywki, sportu, w których uczniowie mogą i chcą się realizować.

 

Do szkoły w mundurze.
W roku szkolnym 2016/2017 w naszym Liceum rozpoczęliśmy realizację przedmiotu dodatkowego „Bezpieczeństwo narodowe” w formie klasy mundurowej. Uczniowie uczestniczący w tej innowacji pedagogicznej oprócz realizacji przedmiotów przewidzianych podstawą programową dla liceum uczestniczą dodatkowo w zajęciach, które mają przybliżyć im funkcjonowanie służb mundurowych. Oprócz tzw. „dnia mundurowego” oraz zajęć z musztry młodzież miała okazję uczestniczyć w zajęciach terenoznawstwa, survivalu, pierwszej pomocy pola walki, strzelania (zarówno z broni pneumatycznej jak i broni palnej). Uczestnictwo w zajęciach to również wyjazdy do jednostek służb mundurowych, jednostek kultury związanych ze służbami mundurowym, a w najbliższych dniach uczestnictwo w dwóch obozach: wojskowym i survivalowym. Realizację naszej innowacji wspiera Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, gdzie uczestniczymy w organizowanych dla nas zajęciach. Wykładowcy uniwersyteccy odwiedzają również naszą szkołę. Jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć klasy mundurowej również w klasie pierwszej w przyszłym roku szkolnym. Chcesz założyć mundur? Zapraszamy do naszej szkoły.

 

Otwarci na zewnątrz!
Współpracując z różnymi instytucjami oraz ośrodkami akademickimi oferujemy Wam możliwość uczestnictwa w zajęciach realizowanych w klimacie uniwersyteckim (szkoła współpracuje m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), gdzie spotkacie się z kadrą uniwersytecką oraz poznacie sposób kształcenia studentów. Stwarza to możliwość poznania oferty akademickiej uczelni oraz ułatwia wybór przyszłej drogi edukacyjnej.


Uważamy, że kształcenie naszych absolwentów to nie tylko wpajanie wiedzy książkowej, ale również poznawanie świata. Dlatego nasi uczniowie uczestniczą w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych (tych krótkich, po najbliższej okolicy, jak również dłuższych, w różne regiony polski  i poza jej granicami). Kształcąc właściwe postawy jeździmy do instytucji kultury, takich jak teatr, kino, muzea. Każdy wyjazd planujemy tak, aby połączyć coś „dla ducha” z czymś „dla ciała”, dlatego korzystamy z szerokiej oferty możliwości aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Co istotne z punktu widzenia każdego ucznia – niewielkim nakładem środków finansowych. Dodatkowo szkoła udziela wsparcia finansowego uczniom w ramach szkolnego programu stypendialnego.


Na najwyższych miejscach na podium sportowej rywalizacji
Uczniowie Szkolnego Klubu Sportowego NLO budzą respekt wśród swoich rówieśników na arenach sportowej rywalizacji. Zwłaszcza na boisku piłki ręcznej, gdzie nasza drużyna od kilku już lat plasuje się w czołówce rozgrywek nie tylko wśród szkół powiatu węgrowskiego, ale również w regionie siedleckim. Sukcesy odnosimy również w rozgrywkach tenisa stołowego – zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Sport zajmują bardzo ważne miejsca w życiu szkoły i jej uczniów.

 

Matura w kieszeni.
Patrząc na wyniki zdawalności egzaminów maturalnych w naszym Liceum śmiało można stwierdzić, że uczniowie ze zdaniem tego najważniejszego egzaminu, po trzech latach przygotowań, nie powinni mieć problemu. Od kilu lat zdawalność egzaminu w naszej szkole plasuje nas w czołówce szkół powiatowych. Świadczy to o bardzo dużym zaangażowaniu oraz kompetencjach kadry pedagogicznej pracującej z młodzieżą.


Gimnazjalisto! Chcesz ciekawie, przyjemnie i owocnie spędzić trzy najbliższe lata? Masz ciekawe pomysły, które chciałbyś wcielić w życie w trakcie nauki? Zapraszamy w mury naszej szkoły. Zarówno Dyrekcja Szkoły wraz z Kadrą Pedagogiczną, jak i organ prowadzący dokładają i będą dokładać wszelkich starań, aby poszerzać i urozmaicać ofertę zajęć w NLO tak, aby każdy z Was mógł w niej znaleźć  coś dla siebie.


Zapraszamy do podjęcia nauki w NLO w Stoczku.

Data publikacji: 27 kwietnia 2017r.

Żródło: NLO w Stoczku

Wprowadzanie: Administrator