Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Gmina Stoczek uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Słuchu u dzieci ze szkół podstawowych.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,  KRUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek- Człowiekowi” realizuje w bieżącym roku szkolnym ogólnopolski program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych  w gminach wiejskich, nad którym honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.


Celem programu jest: wczesne wykrycie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, objęcie opieką diagnostyczną , terapeutyczną  i rehabilitacyjną dzieci  z wykrytymi zaburzeniami słuchu, wyłonienie ośrodków pilotażowych badań przesiewowych, zwrócenie uwagi rodziców tych dzieci , pedagogów i społeczeństwa na znaczną skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.


Do programu zostali zakwalifikowani uczniowie klas I szkół podstawowych z terenu gminy Stoczek. Takie badania odbyły się już 20 października w Szkole Podstawowej w Toporze , gdzie przebadano 13 uczniów klas pierwszych . Następne badania odbędą się 28 października w Szkole Podstawowej w Grygrowie , a na przełomie listopada i grudnia w Szkole Podstawowej w Stoczku.


Dzieci z wykrytymi zaburzeniami otrzymują wskazania do dalszej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji   w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. Ważne jest też to, że badania są zupełnie bezpłatne.


Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

 

Data publikacji: 23 października 2015r.

Opracowanie: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzenie: Administrator