Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

GOPS zakończył realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.1.: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI.
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku zakończył realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE STOCZEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany był do 8 osób w wieku od 20 do 40 roku życia. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych nie aktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej.


W ramach projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli m.in. w zajęciach z psychologiem. Ten rodzaj spotkań był szczególny gdyż miał na celu zwiększenie motywacji do działania u każdego uczestnika, zaufania we własne siły, podniesienie własnych wartości oraz zdobycie zdolności komunikacyjnych, co bezpośrednio przełoży się na zmianę stosunku do siebie i innych. Odbywały się również spotkania z doradcą zawodowym, których celem było zdobycie wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. We wrześniu 2011r. został zorganizowany wyjazd integracyjny połączony z wizytą studyjną, który miał posłużyć poprawie relacji pomiędzy uczestnikami, ale przede wszystkim wymianie doświadczeń z podobną grupą bezrobotnych w innej części Mazowsza. Zgodnie z zainteresowaniami samych uczestników pięcioro z nich  skierowano na kurs prawa jazdy kategorii B i 3 osoby na kategorię C. W ramach projektu 7 beneficjentów wzięło udział w szkoleniu zawodowym Kelner-Barman-Kelner od win-Barista. Tematyką zajęć były zakłady gastronomiczne. Zajęcia praktyczne obejmowały technikę noszenia talerzy, tac kelnerskich, obsługi gości przy stole konsumpcyjnym, układanie dekoracyjne bielizny stołowej, serwowanie wina. Po ukończeniu szkolenia beneficjenci potrafią nie tylko przygotowywać różnorodne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ale także zdobyli umiejętności efektywnego serwowania potraw i drinków. 1 osoba ukończyła kurs „Transport towarów niebezpiecznych ADR- kurs podstawowy i specjalistyczny- przewóz w cysternach”, który jak sama nazwa mówi przygotował kierowcę do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych. Każdy z uczestników po zakończeniu kursów otrzymał zaświadczenia z wynikiem pozytywnym.


16 grudnia 2011r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym wzięli udział beneficjenci, zespół projektowy oraz zaproszeni goście. Spotkanie to miało na celu integrację i promocję. Beneficjentom zostały wręczone zaświadczenia i certyfikaty o ukończonych kursach, jak również każdy uczestnik został wyposażony w wyprawkę kelnersko-barmańską.


Nad prawidłowością realizowanego projektu czuwał zespół projektowy składający się z:

  • koordynatora,
  • księgowej,
  • 2 pracowników socjalnych,
  • pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach EFS.

 

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Opracowanie: Teresa Dzieciątko – Koordynator projektu

Data publikacji: 13 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator