Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Informacja dla mieszkańców gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

INFORMACJA
WÓJTA GMINY STOCZEK

dla mieszkańców gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba)
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Zgodnie z obowiązkami  wynikającymi  z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2  oraz art. 5 ust 1 pkt3 , art. 6  z ustawy z dnia 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz.1399)  Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych,  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli  częstotliwości ich opróżniania oraz sposobu  pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,   w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej . Właściciele nieruchomości zobowiązania są do:

  • gromadzenia nieczystości w  szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu ,
  • podpisania  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy Stoczek , którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Stoczku Referat Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska ( pok. nr 12). w terminie do końca sierpnia br.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy w  Stoczku Referat Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska( pok. 12)  u sołtysów wsi oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stoczek (http://www.bip.stoczek.net.pl) w zakładce gospodarowanie odpadami- informacja dla mieszkańców.
Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 25 691 90 20 w. 29 .

 

Wójt Gminy Stoczek
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy

Data publikacji: 8 sierpień 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator