Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Informacja dotycząca realizacji projektu „ŻYJ DLA INNYCH I Z INNYMI” c.d.

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne n rzecz aktywnej integracji

„ŻYJ DLA INNYCH I Z INNYMI” – taki tytuł nosi projekt, który od marca jest realizowany w świetlicy wiejskiej w Toporze.


Zaplanowano 150 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 50 – zajęć ruchowych, 50 – zajęć plastycznych, 30 – zajęć profilaktycznych i 20 godz. z doradcą zawodowym.


Do końca maja odbyło się:

- 12 godzin zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy poznali różne techniki tańca, układy taneczne i w dalszym ciągu będą doskonalić nabyte umiejętności. Dzieci zapoznały się również z teoretycznymi podstawami tańca oraz jego historycznym i etnicznym podłożem. Nad ruchowym rozwojem czuwa specjalista w zakresie kształcenia muzyczno – ruchowego, animacji muzycznej i dramy.


- 16 godzin zajęć plastycznych – zajęcia rozwijają zdolności artystyczne dzieci i młodzieży, wpływają na jej wrażliwość estetyczną. Uczestnicy wykonując prace poznają nowe, nieznane im dotychczas techniki sztuki. Wykonane „dzieła” zdobią ich domy, mogą się stać również oryginalnym prezentem dla bliskich. Prowadząca zajęcia plastyczne posiada kwalifikacje i umiejętności związane z rozwijaniem zdolności twórczych dzieci i młodzieży.


- 21 godzin zajęć profilaktycznych, których celem jest odreagowanie napięć i uzyskanie korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych oraz nabycie podstawowych umiejętności społecznych. Do realizacji tego bloku został zaangażowany specjalista biblioterapii w zachowaniach aspołecznych.


Zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci realizowane będą do grudnia 2011, zaś profilaktyczne do końca czerwca.


Zadbaliśmy także o to, aby uczestnicy projektu dodatkowo zintegrowali się także w formie wyjazdowej, ucząc się i poznając region. Doskonałą okazją do  tego była wycieczka dla dzieci i młodzieży do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, która odbyła się 20 maja. Młodzież miała okazję zwiedzić wystawę maszyn rolniczych, rękodzieła ludowego, motyli i trofeów myśliwskich, dworek, zabytkowe chaty i zagrody chłopskie, a także młyn wodny, który w dzisiejszych czasach jest rzadkością. Przewodnik zademonstrował pracę młyna, omawiając jednocześnie zasady jego działania, praktyczne zastosowanie konstrukcji młyna i wykorzystania wody w rzece. Wywołało to ogromne zainteresowanie wśród uczestników wyjazdu.


Zwieńczeniem, niewątpliwie bardzo interesującej podróży, był gorący posiłek w postaci własnoręcznie pieczonych nad ogniskiem kiełbasek.


Obserwacje poczynione podczas wycieczki wskazują, że wyjazdy poza rodzinną miejscowość, bez udziału rodziców kształtują  odpowiednie postawy i umiejętności współżycia w grupie.HARMONOGRAM ZAJĘC NA CZERWIEC 2011


ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


1.    03 czerwiec 2011r.    3 godz. dydakt.
2.    11 czerwiec 2011r.    3 godz. dydakt.
3.    25 czerwiec 2011r.    3godz. dydakt.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


1.    03 czerwiec 2011r.    2 godz. dydakt.
2.    10 czerwiec 2011r.    2godz. dydakt.
3.    24 czerwiec 2011r.    2 godz. dydakt.

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.    04 czerwiec 2011r.    2 godz. dydakt.
2.    18 czerwiec 2011r.    2 godz. dydakt.

 

Nieprzewidziane zmiany w harmonogramie ogłaszane będą na bieżąco na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – P. Aldona Mierzejewska pod nr telefonu 25 6919160.

 

Poniżej fotografie z wycieczki.

 

 

Opracowanie: Hanna Kowalczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator