Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Świetlica PROMYK” w Hucie Gruszczyno


Zakończył się pierwszy etap działalności świetlicy PROMYK w Hucie Gruszczyno. Zajęcia w świetlicy odbywały się w okresie od 20 lipca do 25 sierpnia. Dzieci i młodzież uczestniczyły w trzech rodzajach zajęć: „Akademii Przedszkolaka”, zajęciach ruchowych oraz w lekcjach języka angielskiego.


W zajęciach Akademii Przedszkolaka wzięło udział 15 dzieci. Celem głównym przeprowadzonych zajęć było wdrożenie dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu. Realizowane były poniższe bloki tematyczne:

 • Poznajemy i integrujemy się,
 • Razem bawimy się wesoło,
 • Już czas zawiązać krąg,
 • Zwierzęta, które nas otaczają,
 • Jestem inny niż wszyscy; poznajemy różnice i podobieństwa między sobą,
 • Pozbajemy różne barwy.

Program zajęc obejmował zajęcia integracyjne, muzyczne, plastyczne, techniczne, logiczne. W programie uwzględnine było również czytanie bajek, rozmowy o ich bohaterach jak również zajęcia ruchowe odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy od osób prowadzących zajęcia.

Blok zajęć ruchowych odbywał się w każdą środę począwszy od 28 lipca.


Uczestnicy ćwiczyli pod okiem Pana Pawła Kucia, który uatrakcyjniał zajęcia poprzez zapraszanie do udziału członków zespołu tanecznego KONTRAST w Węgrowie. Na zajęciach realizowane były nastęujące tematy:

 

 • Zajęcia zapoznawcze (pojęcie tańca i podstawowe zasady tańca nowoczesnego, podstawowe kroki i elementy tańca),
 • Taniec jako forma sztuki i zabawy (tworzenie choreografii artystycznej, zapoznanie z elementami Brodway Jazz),
 • Rozciąganie i balet jako ważny element tańca nowoczesnego (ćwiczenia rozciągające, zapoznanie ze skokami tanecznymi)
 • Taniec i aktorstwo (ćwiczenia z mimiką)
 • Zabawa z tańcem (taniec jako forma spędzania wolnego czasu, poznanie nowych gier i zabaw przy użyciu tańca)

 

Celem zajęć było rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie słuchu i umiejętności dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki, nauka podstawowych kroków tańca nowoczesnego, łączenie podstawowych kroków i figur w układy taneczne.

W zajęciach z języka angielskiego udział wzięło 11 dzieci. Program zajęć przewidywał zajęcia dydaktyczne jak również zabawy i gry tj.:

 • utrwalanie kolorów i liczebników,
 • projektowanie mody na lato,
 • wakacyjne podróże po świecie,
 • zabawa w kucharza
 • sport.

Podczas zabaw dzieci poznawały i utrwalały słownictwo związane z tematyką zajęć.

W drugim etapie trawania projektu tj. od września do grudnia prowadzone są plastyczne i humanistyczne zajęcia Koła Młodego Artysty.


Podczas zajęć plastycznych dzieci i młodzież rozwijają swoje umiejętności plastyczne i poznają nowe techniki, pod okiem prowadzącej zajęcia.


Podczas zajęć przewidzianych w bloku humanistycznym uczestnicy poznają swoją okolicę, jej historię, historię i działalność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grygrowie oraz historię Straży Pożarnej w Polsce.


Jesteśmy świadomi, że tereny rolnicze charakteryzują się dużym nasileniem wypadków w obrębie gospodarstw rolnych. Nie wszyscy mieszkańcy wsi potrafią w prawidłowy sposób zareagować widząc rannego, omdlałego. Zajęcia noszące nazwę „Jaś Zostaje Ratownikiem” są nakierowane na uświadomienie konieczności podjęcia natychmiastowego działania w celu ocalenia zdrowia bądź życia ludzkiego. Uczestnicy – dzieci, młodzież i dorośli – podczas zajęć bandażują „rany”, usztywniają „złamane” kończyny, a na zakupionym do potrzeb projektu fantomie ćwiczą szuczne oddychanie i masaż serca, uczą się jak poprawnie zawiadamiać pogotowie ratunkowe o zaistniałym wypadku. Zajęcia prowadzone są przez ratownika medycznego z Pogotowia Ratunkowego w Węgrowie.


Od dnia 8 października trwać będą warsztaty profilaktyczne dla rodziców, których celem jest nabycie przez rodziców wiedzy i umiejętności wychowywania dzieci bez przemocy. Zajęcia noszą nazwę „Zamiast klapsów – czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”.

Serdeczie zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach.

Świetlica Promyk

 

Tekst: Hanna Kowalczyk, Pracownik socjalny GOPS - Koordynator projektu

Zdjęcia: Archiwum Urzedu Gminy

Data publikacji: 13 października 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator