Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

INFORMACJE O PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY! – KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU.

 

 

Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, które znajdują się w okresie wypowiedzenia lub utracili pracę w przeciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia się do projektu. W obu przypadkach pracownik utracił pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

Etapy realizacji projektu

  • Etap 1


W etapie 1 weźmie udział 200 uczestników, których predyspozycje zawodowe zostaną zbadane podczas spotkania z doradcą zawodowym (VII – VIII 2013 rok). Na tym etapie z 200 osób zostanie zakwalifikowanych do dalszych działań projektowych 100 osób, z czego
50 osób będzie posiadać wykształcenie nie wyższe niż średnie.

  • Etap 2


Do etapu 2 zostanie zakwalifikowanych 100 osób. Na tym etapie uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym (4 godziny dla każdego uczestnika) oraz indywidualnym poradnictwie psychologicznym (2 godziny dla każdego uczestnika).

Na podstawie działań realizowanych na etapie 2 zostanie stworzony dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania, który wskaże, czy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci:

szkoleń zawodowych (60 osób otrzyma do wykorzystania na szkolenia bon szkoleniowy w wysokości 4 000,00 PLN); po zakończeniu szkoleń zawodowych 30 osób otrzyma wsparcie w postaci miesięcznych, płatnych praktyk zawodowych (uczestnik projektu otrzyma 1 100,00 PLN za miesięczną praktykę). Kolejne 30 osób otrzyma wsparcie w postaci trzymiesięcznego, płatnego stażu zawodowego (uczestnik projektu otrzyma 1 200,00 PLN miesięcznie za realizowany staż).
dotacji finansowej – max. 40 tys. PLN – na założenie własnej działalności gospodarczej. 40 uczestników projektu, zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, weźmie udział w szkoleniu zawodowym w zakresie założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również  w zakresie przygotowania biznes planu. Po zakończeniu szkolenia, obejmującego 40 godzin, uczestnicy przygotują biznes plany związane z planowanym przedsięwzięciem. Na etapie przygotowania biznes planu uczestnicy będą mogli wziąć udział
w indywidualnym doradztwie finansowym – 15 godzin dla każdego uczestnika. Przygotowane biznes plany zostaną ocenione przez dwóch zewnętrznych ekspertów.
Z 40 biznes planów zostanie wybranych 30 biznes planów, których autorzy otrzymają wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości
nie przekraczającej 40 tys. PLN. Autorzy wybranych 30 biznes planów otrzymają również w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 PLN miesięcznie. Autorzy 10 biznes planów, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w wysokości 40 tys. PLN, zostaną skierowani na miesięczne, płatne praktyki (uczestnik projektu otrzyma 1 100,00 PLN za miesięczną praktykę).

  • Dodatkowe działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu


Dla osób, które zostały zakwalifikowane do etapu szkoleń  i otrzymały bon szkoleniowy (60 osób), przewiduje się wsparcie w postaci:

MENTORA – trzymiesięczne wsparcie na etapie poszukiwania pracy – przewiduje się 4 godziny indywidualnego doradztwa miesięcznie dla uczestnika;
JOB COACHA – trzymiesięczne wsparcie dla 15 osób w nowym miejscu pracy – przewiduje się 4 godziny coachingu miesięcznie dla uczestnika.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny ! ! !

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie oraz formularze zgłoszenia do projektu?Biuro projektu – ul. Rakowiecka 39A, lok. 14, 02-521 Warszawa,        tel. 22 403 16 86
Koordynator projektu – Piotr Węcławik, tel. 660 472 592SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

 

Czytaj więcej: www.czasnazmiany.eu

Źródło: www.czasnazmiany.eu

Data publikacji: 07 sierpień 2013r.

Wprowadzenie: Administrator