Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Kontrola podatkowa na terenie Gminy Stoczek

Mając na uwadze obowiązki wynikające z prawa podatkowego informujemy, iż od dnia 8 lipca do 27 września 2019 roku na terenie Gminy Stoczek w miejscowości Zgrzebichy będą przeprowadzane kontrole podatkowe w zakresie budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póź. zm.) opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki mieszkalne, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Stoczek, w roku 2019 wynoszą:

  • Budynki mieszkalne – 0,53 zł/m2
  • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 15,25 zł/m2
  • Garaże i budynki gospodarcze – 4,38 zł/m2
  • Budynki pozostałe – 7,60 zł/m2
  • Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podatek wynosi 2 % wartości budowli
  • Grunty pozostałe – 0,18 zł/m2
  • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,67 zł/m2

 

Uwaga!
W związku z planowaną kontrolą warto już dzisiaj zweryfikować powierzchnie zgłoszonych do opodatkowania budynków i dokonać ewentualnych korekt w Urzędzie Gminy.
Budynki nie zgłoszone do opodatkowania a ujawnione w wyniku kontroli mogą być opodatkowane nawet do pięciu lat wstecz.
Jeżeli budynek czy lokal jest wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej obowiązek zgłoszenia powierzchni budynku (lokalu) do opodatkowania spoczywa na właścicielach budynku.

Kontrole podatkowe przeprowadzone zostaną przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy

 

 

Data publikacji: 27 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie: Administrator