Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Odbyło się posiedzenie Spółki Wodnej Stoczek

7.02.2014 roku w Sali OSP i Urzędu Gminy w Stoczku odbyło się posiedzenie Spółki Wodnej Stoczek, która  zrzesza w swoich szeregach mieszkańców 9 sołectw z terenu Gminy tj. Błotki, Grygrów, Kalaty, Kozołupy, Kałęczyn, Drgicz, Mrozowa Wola, Polkowo, Księżyzna. Interesy mieszkańców poszczególnych sołectw są reprezentowane podczas posiedzeń Spółki Wodnej Stoczek przez delegatów, których jest w sumie 14.  W piątkowym spotkaniu oprócz przedstawicieli sołectw uczestniczyli również: Sławomir Salach -dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych , do którego należy SW Stoczek, Mieczysław Wójcik -Wójt Gminy Stoczek , Waldemar Pawelec- Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Węgrowie.

 

Podczas spotkania delegaci jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia  planu finansowego i rzeczowego na rok 2014, ustalono również wysokość składki, która będzie obowiązywała w roku 2014.

 

Spółka Wodna Stoczek w 2013 roku wykonała odmulenie i odkrzaczenie rowów melioracyjnych we wsiach Mrozowa Wola, Błotki, Kalaty na długości 5630 mb. Dodatkowo usuwała awarie drenarskie i przytamowania  na terenie miejscowości Kozołupy.

 

Głos zabrał również Wójt Gminy Stoczek , który podkreślił z jakim problemem borykają się mieszkańcy sołectw, które nie przystąpiły do spółki. „Dobrze, że są jeszcze takie sołectwa gdzie problemy związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych są rozwiązywane na bieżąco. Prawidłowo udrożnione rowy  między innymi wpływają na stan dróg, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, a także na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Przyczyniają się także do obniżenia poziomu wód podskórnych, co jest niezwykle istotne zarówno dla obiektów budowlanych, jaki i dla upraw rolnych oraz leśnych. Właściwe funkcjonowanie systemu rowów zapobiega tworzeniu się zastoisk wód opadowych, będących często źródłem występujących  szczególnie w okresie wiosennym oraz jesiennym podtopień”.

 

Sławomir Salach - Dyrektor RZSW w Węgrowie zapoznał zebranych z działalnością Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Węgrowie, podkreślając iż spółki utrzymują się  głównie ze składek na konserwację urządzeń melioracyjnych. W  2013 roku pozyskano środki z  Urzędu Wojewódzkiego oraz PUP w Węgrowie na dofinansowanie pracowników prac publicznych. Dodał, że o dofinansowanie będzie ubiegał się również w 2014 roku, gdyż środki pochodzące ze składek są zbyt niskie by tylko przy ich użyciu wykonać konserwację określonego odcinka rowu melioracyjnego lub usunąć awarie drenarskie. Szczególnie, że na rok 2014 planowane jest odmulenie, wycięcie krzaków jak również koszenie skarp  na rowie melioracyjnym w miejscowości Mrozowa Wola na odcinku  ok. 2530 mb  oraz usunięcie awarii drenarskich w miejscowości Kozołupy.

 

Reasumując, mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład Spółki Wodnej czerpią z tej przynależności realne korzyści. Prace związane w utrzymaniem urządzeń melioracyjnych są odpowiednio zaplanowane oraz wykonywane z należytą dokładnością co daje gwarancję utrzymania drożności rowów. Problemy z degradacją melioracji w sołectwach nie należących do SW skłaniają do refleksji nad potrzebą włączenia się w struktury spółki tychże miejscowości.

 

Opracowanie: Jolanta Kowalik - Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Data publikacji: 12 luty 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator