Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Na podstawie art. 162 ust. 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania  i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. nr 192,  poz. 1876) osoby fizyczne przedkładają Wójtowi informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, informacje  o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, oraz ocenę stanu i możliwości bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest.       

Informacje powyższe należy składać corocznie (bez wezwania), z podaniem danych za rok poprzedni.

 

Druki informacji oraz oceny do pobrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 13) oraz na stronie internetowej www.stoczek.net.pl.

 

Szczegółowe informacje pod tel. (025) 691-90-20 w. 27.Wójt Gminy
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty powiązane:

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest

 

Tekst: Jolanta Kowalik - Kierownik Referatu ds. Rolnictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Data publikacji: 12 lutego 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator