Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dla mieszkańca

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Stoczek obowiązują nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Najważniejsze zmiany są następujące:

  1. Od 1 stycznia wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny.
  2. Istnieje możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady w kompostowniku przydomowym i zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy.
  3. Wprowadzono podwyższoną stawkę opłaty (karę), stosowaną gdy właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku selektywnej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia odpadów zmieszanych przedsiębiorstwo odbierające odpady ma obowiązek poinformować wójta o niewywiązywaniu się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji. Na podstawie informacji od przedsiębiorstwa wraz z dokumentacją fotograficzną wójt wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej.
  4. Wprowadzono ryczałtową opłatę roczną dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe bez względu na okres przebywania w danym roku
  5. Zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości poprzez wypełnienie nowej deklaracji należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
  • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości w tym urodzenie się dziecka,
  • ubycie osób na nieruchomości w tym zmiana miejsca zamieszkania czy śmierć.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w:


Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek
pok. nr 13 - Referat rolnictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska


tel.: +48 (25) 691 90 20 wew. 29 lub (25) 750 39 08, e-mail: odpady@stoczek.net.pl

 

W tej zakładce znajdziesz również poniższe informacje:

1. Jak prawidłowo segregrować odpady

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

3. Prawo lokalne

4. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Opłaty za odbiór odpadów

6. Przedsiębiorcy opróżnianiający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.