Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr SOK - 1

Karta usługi Nr SOK - 1
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Kultury i Sportu

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
pokój  nr 11,  tel. 25 6919020 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w pok. nr 11
 2. Odbiór dowodu osobistego w pok. Nr 11


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego i posiadany dowód osobisty do wglądu
 2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia /dotyczy osób urodzonych a nie wstąpiły w związek małżeński/
 4. Odpis skróconego aktu małżeństwa /dotyczy osób, które zawarły związek małżeński /
 5. Zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
 6. Inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Uwaga : odpisów aktów nie składa się jeżeli akty zostały sporządzone w USC Stoczek

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do jednego miesiąca od złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY
-

 

INNE INFORMACJE

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód osobisty odbiera się osobiście.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego wypełnia się drukowanymi literami. Wniosek należy podpisać w momencie składania dokumentów w obecności pracownika.
 • W przypadku składania wniosku dla małoletniego w wieku do 13 lat wymagana jest zgoda na wyrobienie dowodu osobistego obojga rodziców(obecność rodziców i dziecka, które ukończyło 5 lat przy składaniu wniosku ).
 • W przypadku składania wniosku przez małoletniego w wieku 13 do 18 lat – wymagana jest zgoda na wyrobienie dowodu osobistego jednego z rodziców (obecność rodzica i dziecka przy składaniu wniosku).
 • W szczególnych przypadkach (choroba, trwałe inwalidztwo) pracownik biura dowodów osobistych przyjmuje wniosek wraz ze wzorem podpisu bezpośrednio u petenta (szpital, dom) oraz dostarcza mu gotowy dowód osobisty.
 • Osoba, która utraciła dowód osobisty zgłasza utratę i występuje niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania w  pok.11

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47,  poz. 384 ze zm.).

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy