Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr SOK - 4

Karta usługi Nr SOK - 4
WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Kultury i Sportu

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
pokój  nr 11,  tel. 25 6919020 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wymeldowania osoby.


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu,
  2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokal

 

OPŁATY
10 zł

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony,

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji  stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA
-

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy