Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Komunikat dotyczący wypowiedzenia dotychczasowych umów w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.-07.-2013     Gmina Stoczek przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W tym celu Gmina zawrze umowy z firmą wyłonioną w przetargu publicznym , celem sprawnego działania systemu odbioru odpadów .

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości ,aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych  z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp.z.o.o. w Stoczku ze skutkiem na dzień 30.-06.-2013 r

 

Podmioty Gospodarcze:


W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą)  właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach .

 

Podsumowując ; Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych nie ulegają rozwiązaniu na mocy prawa. Każdy właściciel nieruchomości winiendotychczasowa umowę wypowiedzieć .W załączniku umieszczamy wzór wypowiedzenia umowy , który należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z.o.o. w Stoczku , ul . Węgrowska 22 osobiście, listownie, bądź drogą elektroniczną na adres; zgk.stoczek@interia.pl

Z poważaniem

Zbigniew Gałązka

Prezes Zarządu

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wypowiedzenie Umowy

 

Źródło: ZGK

Data publikacji: 27 marca 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator