Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

KONKURS OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ HANDLOWO - GASTRONOMICZNĄ


Wójt Gminy  Stoczek, 07-104 Stoczek ul. Kosowska 5, ogłasza konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas Festynu - DNI STOCZKA 10 - 11 lipca 2010 r.


Miejsce: Kompleks boisk sportowych w Stoczku, ul. Kosowska.

Oczekiwania wobec oferenta :

 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenia na sprzedaż piwa w trakcie imprezy.
 2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie  w obsłudze  tego typu imprez potwierdzone referencjami od organizatorów danego przedsięwzięcia .
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania festynu /zwłaszcza w nocy/ i dbania o porządek w bezpośrednim sąsiedztwie swoich stoisk.
 4. Wykonawca  jest zobowiązany do zabezpieczenia:
 • min.  4 dwunalewakowe punkty  sprzedaży piwa,
 • min.  2 stoiska gastronomiczne oferujące  min: szaszłyk, kiełbasę, frytki, hamburgery, pajda chleba,  pizze i inne,
 • min. 2 stoiska małej gastronomii typu: popcorn, wata cukrowa,  lody i inne,
 • min. 2 stoiska z obsługą handlową typu: zabawki, balony, upominki i inne,
 • namioty, stoliki parasole i miejsca siedzące dla ok. 500 osób w tym część pod zadaszeniem,
 • 2 sanitariaty,
 • do wydania  organizatorowi w dniu 10 lipca, bezpłatnie  50 posiłków  z napojami podczas imprezy , lub po preferencyjnych cenach (zestaw obejmuje: kiełbaska, karkówka, piwo, napój)

Minimalna kwota  za wyłączność na kompleksową obsługę handlowo-gastronomiczną wynosi 5.000 zł netto.


Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku na trzy tygodnie przed imprezą.


Oferty należy składać do dnia 10 maja  2010 r. do godz. 11.00
w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Festyn DNI STOCZKA  – wyłączność handlowo-gastronomiczna” pocztą lub osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert i negocjacje w wypadku identycznych ofert w zakresie opłaty za wyłączność na kompleksową obsługę handlowo-gastronomiczną podczas Festynu DNI STOCZKA odbędą się dnia 12 maja  2010 r. w Urzędzie Gminy  w Stoczku.


Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy firm nie związanych z gastronomią i handlem podczas festynu.
Organizator zastrzega sobie prawo do użycia  nazwę firmy wyłonionej w drodze konkursu w celu promocji przedsięwzięcia.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę firmy, adres, NIP, telefon,
 2. rodzaj asortymentu,
 3. ilość stanowisk handlowych i gastronomicznych,
 4. ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy
 5. oświadczenia o:
 • posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,
 • posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencjału technicznego i osobowego zdolnego do obsługi wyłączności handlowej,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację wyłączności handlowej przez Oferenta.


RAMOWY PROGRAM

10  lipiec  (sobota)  od godz. 17:00  do godz  2:00
W sobotni  wieczór  wystąpią  Szymon Wydra & Carpe Diem i Bartek  Wrona
11 lipiec  (niedziela)  od godz. 13:00  do godz. 20:00

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Pani Emilia Buczyńska - Kołodziejek, Zastępca Wójta

nr telefonu (25) 691 90 20, 691 90 01, 793 30 64  wew. 22

 

Tekst: Emilia Buczyńska-Kołodziejek - Z-ca Wójta Gminy

Data publikacji: 16 marca 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator