Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

Podczas ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, który odbył się 21 listopada w Stoczku samorządowcy dyskutowali na temat planowanej reformy oświaty. W spotkaniu oprócz samorządowców z powiatu węgrowskiego na zaproszenie przewodniczącego konwentu- Mieczysława Wójcika wzięli udział również wójtowie z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego.

 

O zmianach w prawie oświatowym oraz ich wpływie na funkcjonowanie oświaty, szczególnie na terenach wiejskich mówił Marek Olszewski- wójt gminy Lubicz (pow. Toruński), Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, który współprzewodniczy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu treść zajętego przez Konwent stanowiska w sprawie projektowanych zmian w prawie oświatowym.

 

"Podczas obrad Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, samorządowcy ,jako przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe negatywnie wypowiedzieli się na temat proponowanej przez Minister Edukacji Narodowej reformy.


Samorządowcy dostrzegając potrzebę głębokiej refleksji nad systemem oświaty w Polsce uważają, iż zmiany powinny dotyczyć głównie podstaw programowych, a tych dotychczas MEN nie przedstawiło. Nie znane są również projekty aktów wykonawczych niezbędnych do przeprowadzenia zapowiedzianej reformy.


Ponadto proponowane zmiany organizacyjne, a w szczególności likwidacja gimnazjów w tak krótkim czasie wprowadzą chaos nie tylko w systemie oświaty, ale prowadzić będą również do konfliktów wśród społeczności lokalnej.


Jednym z najbardziej nurtujących samorządowców problemów jest brak systemu finansowania proponowanych zmian. Koszty dostosowania infrastruktury spoczywać będą na gminach, które otrzymują na tyle niską subwencję, że muszą finansować bieżące utrzymanie szkół.


Warto również zaznaczyć, że sprzeczne z wszelkimi regułami jest przeniesienie roli decyzyjnej w kształtowaniu sieci szkolnej w gminie na kuratora oświaty, który de facto nie ponosi za swe decyzje jakiejkolwiek odpowiedzialności.


Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zauważyli również, że reforma wprowadzana w pośpiechu w dodatku bez odpowiednich analiz oraz uwzględnienia postulatów wszystkich zainteresowanych stron może przyczynić się do obniżenia jakości kształcenia oraz standardów pracy szkoły.


W związku z powyższym stosunkiem głosów 9 do 1 konwent zajął negatywne stanowisko w sprawie projektowanych zmian w prawie oświatowym.


Mieczysław Wójcik

Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego"

 

 

 

 

Data publikacji: 24 listopada 2016r.

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzanie: Administrator