Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Letnia Akademia Zdrowia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Topór „Orły” zaprasza do udziału w projekcie „Letnia akademia zdrowia”, realizowanego w Toporze w okresie od 1 czerwca 2012r. do 31 października 2012r., współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Celem tego projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży połączone ze wsparciem specjalistycznym, które pozwoli na oddziaływanie profilaktyczne i informacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.


W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO:

  • Zajęcia plastyczno-artystyczne, które będą miały na celu rozwinięcie umiejętności manualnych, kształtowanie wyobraźni, twórczego myślenia oraz uczenia się współpracy w grupie. Uczestnictwo w zajęciach stworzy szanse na pokazanie swoich umiejętności podczas zorganizowanego w ramach zajęć konkursu pod hasłem „Nałogom mówię NIE”. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na mitingu integracyjno-profilaktycznym, a najciekawsze zostaną nagrodzone.
  • Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży będą odbywające się w podziale na dwie grupy wiekowe przez okres od czerwca do października. Głównym celem zajęć jest poznanie nowych stylów i trendów tanecznych oraz tworzenie własnych układów choreograficznych. Pozwolą one rozwijać dzieciom swobodę ruchu i przełamać lęk przed społeczną oceną. Wspólny taniec pozwoli na naukę współpracy i porozumiewania się między sobą.
  • Zajęcia sportowe, które będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych przez okres od czerwca do października.
  • Zatrudnienie osoby ds. niebieskiej karty i nieletnich – w ramach zadania zostanie zorganizowana pogadanka na temat uzależnień.
  • Zajęcia ze specjalistą ds. uzależnień polegające na eliminowaniu lub zmniejszaniu poziomu zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży.
  • Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe) pozwalające na zdobycie przez dzieci i młodzież umiejętności społecznych takich jak: nawiązywanie kontaktów, empatii, asertywności, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania swoich mocnych stron, rozumienia i nazywania przeżywanych uczuć i emocji.
  • Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Treblinki dla dzieci i młodzieży pn. „Korczak pedagog wszechczasów”. Uczestnicy wycieczki będą mieli możliwość poznania historii Wielkiego Pedagoga, który zawsze kierował się ideą poszanowania praw dziecka, towarzyszył swoim wychowankom w ostatniej drodze i zginął wraz z nimi w obozie zagłady w Treblince. W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu, usługę przewodnicką oraz ubezpieczenie. W wyjeździe edukacyjno-integracyjnym weźmie udział ok. 40 osób.
  • Dostęp do informacji obywatelskiej poprzez udostępnienie sali komputerowej  z dostępem do Internetu przez Szkołę Podstawową w Toporze.
  • Zorganizowanie mitingu integracyjno-profilaktycznego, na którym zostaną zaprezentowane nabyte umiejętności podczas zajęć. Rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny oraz odbędą się rozgrywki sportowe. W ramach współpracy ponadlokalnej Stowarzyszenie zaprosi grupę taneczną z Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, która zaprezentuje swoje umiejętności. W ramach wymiany doświadczeń uczestnicy projektu zaprezentują zaproszonym gościom swoje zdolności taneczne. Dla wszystkich uczestników mitingu zostanie zorganizowany poczęstunek.

 

Szczegółowy program zajęć zamieszczony będzie na tablicach informacyjnych przed budynkiem świetlicy oraz Szkoły Podstawowej w Toporze.


Wartość projektu opiewa na kwotę 36.150 zł.

 

Partnerami wspomagającym działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Orły” Topór będą:
Pracownicy GOPS w Stoczku
OSP Topór
Szkoła Podstawowa w Toporze


Władze Stowarzyszenia

Krzysztof Kujawa – Prezes
Mariusz Wiechowski – Z-ca Prezesa

 

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "ORŁY" Topór

Data publikacji: 16 lipca 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator