Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Małe jest lepsze!


Istnieje pogląd, że jedynie duże, działające od lat szkoły z tak zwaną „tradycją” potrafią zapewnić młodym ludziom wysoki poziom nauczania, który zapewni im lepszy start w dorosłe życie. Z całą jednak pewnością możemy stwierdzić, że są to jedynie niepotwierdzone stereotypy. Pewność taką daje nam przykład Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku.


Z inicjatywą utworzenia w Stoczku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego wyszedł Wójt Gminy Stoczek - Mieczysław Wójcik oraz osoby działające wówczas w organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, które obecnie jest organem prowadzącym dla Liceum. Pomimo wielu sceptycznych głosów i niedowierzaniu ludzi, którzy podchodzili do tego pomysłu z rezerwą, możemy stwierdzić,  że osiągnęliśmy sukces. Szkoła powstała w 2003r. decyzją Starostwa Powiatowego w Węgrowie, a swoją działalność rozpoczęła w roku szkolnym 2004/2005.


Niektórzy pytają jaką różnicę dla uczniów NLO stanowi status szkoły niepublicznej. Otóż żadnej. Jest to szkoła niepubliczna, ponieważ organem ją prowadzącym jest organizacja pozarządowa, a nie jednostka samorządu terytorialnego.  Liceum posiada pełne uprawnienia szkoły publicznej co znaczy, że nauka w nim jest bezpłatna. Nad realizacją programu nauczania czuwa Kuratorium Oświaty, a nauka w NLO w Stoczku kończy się jak wszędzie maturą, która uprawnia do podjęcia nauki na wszystkich uczelniach i kierunkach studiów.


Szkoła funkcjonuje wzorowo a jej uczniowie są usatysfakcjonowani działalnością pedagogiczną i organizacyjną placówki. Statystyki mówią same za siebie-  100% zdawalność matur w 2012 roku to argument, którego nie da się podważyć! Wynik ten stawia nas w czołówce nie tylko w skali powiatu, ale również w skali województwa. Niewielka liczba polskich szkół może poszczycić się takim wynikiem. Również w latach poprzednich procent zdawalności egzaminów maturalnych był bardzo wysoki- zawsze był wyższy niż 80%.


Na sukces ten składa się wiele czynników. Jednym z nich jest z pewnością to, że nasze Liceum posiada wykwalifikowaną, przyjazną uczniom kadrę nauczycielską. Obecnie pracuje tam osiemnastu nauczycieli, którzy dzięki swemu doświadczeniu i wiedzy przygotują uczniów do matury. Pomagają oni rozwijać zainteresowania młodzieży, a także są wsparciem w każdej sytuacji. Kolejnym atutem naszego liceum jest fakt, że jest to szkoła stosunkowo niewielka. Małe klasy- liczą średnio 21 osób- zapewniają uczniom bardzo dobre warunki do pracy oraz lepszy kontakt z nauczycielami. Łatwiej jest się porozumieć i stworzyć razem coś nowego. Nauczyciele dostosowują poziom nauczania do uczniów bardziej zaawansowanych, co wymusza wytężoną pracę tzw. leniuszków. W naszej szkole mamy także świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe, które pomagają młodym ludziom przyswajać wiedzę w ciekawszy i mniej monotonny sposób.


W NLO każdy znajdzie swoje miejsce- również zapaleni sportowcy i czytelnicy. Możemy tak twierdzić, ponieważ nasza szkoła posiada nowoczesną halę sportową, dobrze wyposażoną siłownię oraz bibliotekę, w której każdy wiele ciekawych pozycji literackich.


Szkoła dla sportowców!
Ważnym aspektem dla osób ceniących ruch jest wiadomość, że Liceum może poszczycić się znacznymi sukcesami sportowymi! Nasi uczniowie od zawsze liczyli się w zawodach powiatowych. Poważniejsze sukcesy zaczęły się w roku szkolnym 2007/08, kiedy chłopcy z tzw. „złotej drużyny” (rocznik ‘91.) zaczęli zdobywać medale na arenie międzypowiatowej. Ten „zwyczaj” przekazali też młodszym kolegom, którzy dalej podążają tą ścieżką. Nasi piłkarze ręczni, pod wodzą p. Krzysztofa Lipki, trzy lata z rzędu nie przegrali żadnego meczu w regionie siedleckim. Jest to olbrzymi sukces i ewenement w skali kraju, że szkoła licząca kilkudziesięciu uczniów wygrywa ze szkołami kilkukrotnie większymi.


Doskonale wiemy, że nauka to nie wszystko! Oprócz realizacji podstawy programowej podczas obowiązkowych zajęć, szkoła dąży do stwarzania swoim uczniom możliwości rozwijania własnych zainteresowań. Dzieje się to poprzez organizację zajęć w kołach zainteresowań oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w ramach różnego rodzaju programów edukacyjnych finansowanych ze środków instytucji grantodawczych. Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie pozwalają zapewnić uczniom interesujące wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, które poszerzają ich wiedzę i zdolności, zarówno z zakresu przedmiotów szkolnych jak i innych dziedzin nauki, kultury i rozrywki.


Z wyboru NLO z pewnością zadowolone będą osoby ciekawe świata, gdyż uczniowie liceum mają okazję uczestniczyć w wielu organizowanych i dofinansowywanych przez NLO wycieczkach i wyjazdach. Poza wycieczkami rowerowymi, rajdami pieszymi i wyjazdami do kina, teatru, muzeum czy różnych innych instytucji kulturalnych i rozrywkowych, uczniowie Liceum zwiedzili już m.in.: Mazury, Zakopane, Gorce, Gruzję, Litwę. Szkoła w Stoczku jest także otwarta na artystów i ludzi lubiących działać społecznie. Każdego roku organizuje się grupa uczniów, która zajmuje się przygotowywaniem ciekawych konkursów i inscenizacji oraz akademii na różne okazje. W ich gronie są śpiewacy, poeci, kabareciarze i rysownicy. Na uwagę zasługuje fakt, że w naszej szkole można wykazać się inicjatywą, stworzyć coś niezwykłego. Przykładem tego może być zorganizowany przez uczniów NLO, świąteczny koncert charytatywny, z którego dochód przekazano potrzebującym.


Sądzimy, że dla każdego rodzica najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Dlatego też kładziemy nacisk na jego zapewnienie o czym świadczy działający w Liceum system monitoringu. W szkole dyżuruje pedagog, który ma zawsze czas dla uczniów i poważnie podchodzi do każdej sprawy. Kameralna atmosfera szkoły charakteryzuje się tym, że nauczyciele poświęcają swoim uczniom więcej czasu i uwagi, nawiązują z nimi bliższe i przyjazne stosunki. Licealiści nie mają problemu z dotarciem do szkoły, gdyż Urząd Gminy w Stoczku organizuje specjalne kursy autobusów szkolnych.


Śmiemy twierdzić, że każdy, kto miał styczność  z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Stoczku, z całą pewnością stwierdzi, że małe szkoły są najlepszym wyborem dla młodych, żądnych wiedzy ludzi. Szkoła ta zapewnia najlepszy rozwój i świetną atmosferę, pomaga w pełni przygotować się do egzaminu dojrzałości oraz startu  w dorosłe życie. Mamy nadzieję, że NLO będzie nadal tak dobrze pełniło swą dydaktyczno-wychowawczą rolę.

 

 

Opracowanie: Urząd Gminy w Stoczku

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 2 października 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator