Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Marta Małetko

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i księgowości budżetowej

 

Pokój nr 8, tel. 025 691-90-20 w. 30

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 3. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie udzielania pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem środków transportowych i innych środków trwałych będących w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.
 5. Prowadzenie księgowości i dokumentacji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno.
 6. Rozliczanie opłaty targowej.
 7. Wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 8. Wystawianie faktur za przyłącza do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
 9. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym stanowiących podstawę do wypłaty w zakresie rozmów telefonicznych i zużycia energii elektrycznej.
 10. Prowadzenie analityki do zużycia energii elektrycznej wg poszczególnych liczników we wszystkich jednostkach.
 11. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach gminnych.
 12. Rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego należnego członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
 13. Współpraca z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em w zakresie prowadzonych spraw.
 14. Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw.
 15. Przygotowywanie i przekazywanie  danych z zakresu działania swojego stanowiska do Biuletynu Informacji Publicznej  na stronę internetową Gminy Stoczek.
 16. Pełnienie zastępstwa stanowiska d.s obsługi kasowej i księgowości budżetowej .