Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie o konsultacjach "Rocznego programu współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi".

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Stoczek

o konsultacjach projektu
"ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE  NA 2020 r."


Wójt Gminy Stoczek  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.


Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.


Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy przesłać w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. pocztą, osobiście lub mailem na adres : Urząd Gminy w  Stoczku ul. Kosowska 5 e-mail: gmina@stoczek.net.pl

 

Wójt
/-/ Zbigniew Kłusek

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłaszania opinii
  2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
  3. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi