Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek

 

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (wysokie temperatury, brak opadów) w ostatnim czasie doszło do znacznego obniżenia poziomu wód głębinowych i gruntowych. Z uwagi na wysoką temperaturę znacznie podniósł się poziom zużycia wody, w wyniku czego w kilku miejscowościach gminy Stoczek, korzystających z ujęcia wody w Tończy mieszkańcy borykają się z problemem niskiego ciśnienia bądź całkowitego braku wody. Dlatego Wójt Gminy Stoczek zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o racjonalne wykorzystanie wody, a w szczególności o nie używanie wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania oczek wodnych, mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz pobierania wody  do celów innych niż socjalno – bytowe.

Jednocześnie apeluję do wszystkich odbiorców wody – właścicieli i zarządców budynków o usunięcie wszelkich nieszczelności, które mogą powodować ubytek wody. Podkreślam również, że moralnym obowiązkiem każdego mieszkańca powinno być poinformowanie ZGK o nielegalnym pobieraniu wody z hydrantów.

W przypadku całkowitego braku wody przez dłuższy okres czasu zostanie ona dowieziona przez ZGK Stoczek. Mieszkańców, u których wystąpi taka potrzeba proszę o zgłaszanie konieczności dowozu wody do ZGK, pod numerem tel.(025) 691-90-00 w godzinach od 7.00 do 10.00. W przypadku dużego zapotrzebowania na dowóz wody zostanie opracowany harmonogram, który będzie umieszczony na stronie internetowej urzędu oraz ZGK.

 

Wójt Gminy Stoczek
Mieczysław Wójcik