Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stoczek informuję, że firma TAXUS UL. Sp. z o. o. ul. Płomyka 58, 02 – 491 Warszawa na zlecenie Powiatu Węgrowskiego realizuje zadania pt. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” na terenie Gminy Stoczek, w miejscowościach: Błotki, Brzózka, Drgicz, Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia, Grabowiec, Gruszczyno, Grygrów, Huta Gruszczyno, Kalaty, Kałęczyn, Kazimierzów, Kozołupy, Majdan, Marianów, Miednik, Mrozowa Wola, Nowe Lipki, Polkowo, Stare Lipki, Stoczek, Topór, Wieliczna, Zgrzebichy, Żulin .

 

W związku z powyższym w terminie od 30 lipca 2018 r. do 15 września 2018 r. odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa tj. należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze gruntów jako leśne (Ls) oraz grunty będące lasami w myśl definicji lasu – art. 3 ustawy o Lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zmianami) – a nie ujęte w rejestrze gruntów jako las (Ls).