Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Tomasz Kowalczyk

Inspektor  ds. zamówień publicznych i obsługi informatycznej Urzędu

 

Pokój nr 5, tel. 025 691-90-20 w. 35 lub 025 691-90-02

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, ogłaszanie przetargów na wykonanie inwestycji i remontów kapitalnych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. Przygotowywanie projektów umów na realizację inwestycj pomiędzy  inwestorem a wykonawcą,
 3. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie.
 4. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu realizację zadań inwestycyjnych  w gminie,
 5. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy  oraz ewakuacji pracowników  (art. 209 KP),
 6. Administrowanie siecią komputerową i  komputerami,
 7. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 8. Usuwanie awarii sieci i urządzeń komputerowych  oraz w zakresie oprogramowania komputerowego,
 9. Współpraca przy konserwacji i rozbudowie okablowania sygnałowego sieci komputerowej urzędu.
 10. Współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 11. Współpraca z serwisem zewnętrznym: zlecanie i kontrolowanie stanu wykonywanych  napraw.
 12. Dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego według potrzeb.
 13. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów  i licencji będących w posiadaniu Urzędu.
 14. Realizowanie projektów  związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów.
 15. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.
 16. Projektowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Gminy.
 17. Prowadzenie strony internetowej Gminy.
 18. Koordynator  informatycznego przekazywania sprawozdań  statystycznych  do GUS.
 19. Pełnienie zastępstwa  Kierownika Referatu ERP w zakresie pełnienia funkcji Administratora Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu.