Gmina Stoczek

84. Rocznica Bitwy pod Hutą Gruszczyno

10 września 2023 r. odbyły się obchody 84 rocznicy "Bitwy pod Hutą Gruszczyno". Obchody w Hucie Gruszczyno rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kaplicy pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Hucie Gruszczyno pod przewodnictwem Wikariusza -Ks. Łukasza Skarżyńskiego. Po mszy odbyło się złożenie kwiatów pod Krzyżem upamiętniającym bitwę w pobliskim lesie. Hołd poległym oddali Pan Zbigniew Kłusek – Wójt Gminy Stoczek,  Pan Dariusz Gmur – Przewodniczący Rady Gminy Stoczek oraz Pani Jolanta Lipka-  Dyrektor Zespołu Oświatowego w Grygrowie. 

Bitwa pod Hutą Gruszczyno, która rozegrała się 10 września 1939 roku i jest jedną z wielu mało znanych bitew Kampanii Wrześniowej. 8 września wojska niemieckie w okolicach Broku uchwyciły przyczółek na południowym brzegu rzeki Bug. Po nieudanym kontrataku wojsk polskich, wojska niemieckie kontynuowały marsz na południe. Wycofujące się polskie oddziały pod naporem wojsk niemieckich postanowiły zatrzymać nieprzyjaciela w rejonie wsi Huta Gruszczyno i Żulin (był to 114 i 115 pp. prawdopodobnie pochodzące z rozbitych jednostek 33 i 41 dyw. piechoty). Wojska polskie okopały się na najwyższym wzniesieniu w okolicy, jakim było wzgórze w Żulinie. O zaciekłości walk świadczą straty zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Wszyscy polegli 10 września 1939 roku w Bitwie pod Hutą Gruszczyno. Poległych pochowano na polu bitwy. W 1940 roku, staraniem ówczesnego wójta gminy Starawieś Pawła Basika oraz starowiejskiego proboszcza ks. Józefa Blocha, 86 poległych ekshumowano pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu w Starejwsi. Groby innych poległych znajdują się na cmentarzu w Stoczku.powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności