Gmina Stoczek
Powróć do: strona główna

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Osoba zapisująca się do newslettera)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stoczek, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, tel. 25 691 90 20, e-mail: gmina@stoczek.net.pl.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
  3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych osobowych – prowadzenie newslettera.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
  6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
  10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.