Gmina Stoczek

Przebudowa drogi gminnej nr 420747W w m. Stare Lipki dz. nr ewid. 1248, 679, gmina Stoczek

Gmina  Stoczek otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pod nazwą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 487 487,75 zł na przebudowę drogi gminnej nr 420747W w miejscowości Stare Lipki dz. nr ewid. 1248, 679.

Całość inwestycji wyniosła 696 411,08  zł. 

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy, zjazdów oraz oznakowania pionowego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Przebudowa drogi gminnej w znaczący sposób wpłynie na rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Stoczek i powiatu węgrowskiego.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg