Gmina Stoczek
Powróć do: Inwestycje

Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek w 2020r. - II tura

Azbest - baner

Inwestycja polega na uregulowaniu gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek, poprzez stopniową jego eliminację.


Realizacja inwestycji polega na: odebraniu i przewiezieniu azbestu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie azbestu powstałego w związku z wymianą pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.


W ramach zadania zdemontowano i zutylizowano 57,89 MG płyt azbestowych z 23 gospodarstw domowych.

 

Wartość zadania:
23 758,06  zł brutto

 

Źródła finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kwota dotacji: 23 156,00  zł brutto

 

Wykonawca zadania:
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa