Gmina Stoczek

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej (SDPS) w Starych Lipkach  jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Gminy Stoczek, powołany uchwałą Rady Gminy w Stoczku 20 grudnia 1993 r. Jest ośrodkiem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. Celem jednostki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości samodzielności.

Siedziba SDPS

Stare Lipki 65, 07-104 Stoczek,

Dane kontaktowe

tel. 25 793 29 56

adres e-mail: sdps@stoczek.net.pl

Dane Identykifacyjne

NIP: 824-168-83-38

REGON: 712549976

Pracownicy

Grażyna Maleszewska - Kierownik SDPS