Gmina Stoczek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram

REJON HARMONOGRAM
Błotki, Drgicz, Gruszczyno, Grygrów, Huta Gruszczyno, Kalaty, Majdan, Marianów, Wieliczna, Zgrzebichy, Żulin Kalendarz - Rejon 1
Brzózka, Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia, Grabowiec, Kałęczyn, Kazimierzów, Kozołupy, Księżyzna, Miednik, Mrozowa Wola, Mrozowa Wola-Działki, Nowe Lipki, Polkowo, Stare Lipki,  Stoczek (Grabiny), Stoczek, Topór Kalendarz - Rejon 2

Jednocześnie informujemy, że na obecną chwilę stawka za odbiór odpadów komunalnych nie ulega zmianie.