Gmina Stoczek

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym
pokój nr 13, tel. 25 691 90 20 wew. 27 e-mail: rpo@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży lokalu.


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek
  • Dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu,
  •  3 egz. operatu szacunkowego lokalu wykonanego przez  rzeczoznawcę majątkowego.
  • Zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w płatności czynszu

 

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od 4 do 6 tygodni

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
O wykup lokalu może ubiegać się najemca nie posiadający  zadłużenia z tytułu czynszu. Prawo do skorzystania z bonifikaty przy wykupie lokalu od gminy, przysługuje powyżej 5 lat trwania najmu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Formularz wniosku dostępny w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami